Update coronacrisis: 26 mei 2020

dinsdag 26 mei 2020

Op dinsdagavond 19 mei keken we vol spanning naar de nieuwe persconferentie van de overheid. Hierin werd gelukkig meer duidelijk over versoepelde maatregelen voor het hoger onderwijs. Vanaf 15 juni mogen we weer bepaalde toetsen en praktijkonderwijs op onze locaties aanbieden. Deze beperkte ruimte gaan we gebruiken om niet meer in te halen studieachterstand waar mogelijk te voorkomen, zoals bijvoorbeeld voor studenten die bijna zijn afgestudeerd. Maar we blijven ook realistisch: we verwachten dat de komende periode de meeste onderwijsactiviteiten nog online zullen plaatsvinden.

Studievertraging voorkomen

In maart kondigden we aan dat we in ieder geval tot 1 juni alleen online onderwijs zouden verzorgen. Die datum verschuift nu naar 15 juni. We krijgen dan de ruimte om een zeer beperkt aantal studenten en docenten, circa 10%, toe te laten. Deze ruimte gaan we gebruiken om bepaalde toetsen en praktijkonderwijs op onze locaties te verzorgen. Dat betekent helaas nog niet dat de school dan geopend is voor iedereen. Studenten worden uitgenodigd wanneer ze hiervoor naar een van onze locaties mogen komen. En de docenten die dit betreft krijgen via hun leidinggevenden te horen wanneer en op welke manier ze op onze locaties aan de slag kunnen.

De focus blijft hierbij liggen op het voorkomen van studieachterstand die niet meer in te halen is. Dit geldt bijvoorbeeld voor studenten die dit studiejaar willen afstuderen, want die hebben geen mogelijkheid om eventueel opgelopen vertraging later in te halen. Dit doen we bijvoorbeeld door faciliteiten te bieden aan studenten met een functiebeperking. Of door essentiële (praktijk)toetsen en praktijkonderwijs voor afstudeerders door te laten gaan. We houden in de planning rekening met de drukte in het openbaar vervoer. Goed om te weten: minister Hugo de Jonge heeft aangegeven dat reizen voor een toets geldt als een noodzakelijke reis.

Perspectief

We weten simpelweg niet hoe de wereld er over enkele maanden uit gaat zien en wat dit betekent voor ons onderwijs. We kunnen hier dus ook nog geen definitieve uitspraken over doen. We verwachten wel dat de versoepelingen in de coronamaatregelen stap voor stap gaan komen. Dat betekent ook dat we bij elke versoepeling lastige keuzes moeten maken. Want wie geef je voorrang als we straks weer voor bijvoorbeeld 25% of 50% open mogen zijn? Daar denken we nu al veel over na, zodat we goed voorbereid de komende periode tegemoet gaan.

Voor september gaan we bijvoorbeeld kijken hoe we onze nieuwe studenten een warm welkom kunnen geven, zodat ze zich zo snel mogelijk thuis voelen op onze hogeschool. Studenten worden door hun opleiding op de hoogte over gehouden over hoe hun studieprogramma in de coronatijden wordt vormgegeven.