Proces- en Prestatiemanagement

Cursus

Wil jij je kennis en vaardigheden verdiepen op het proces- en prestatiemanagement . Bij NHL -Stenden volg je een cursus op post hbo-niveau, die je eenvoudig combineert met je huidige baan.

 • Je ontwikkelt eigen denken en handelen bij procesanalyse en procesoptimalisatie.
 • Je volgt lessen in de avonden (zes) : ideaal in combinatie met een baan.
 • Je leert de belangrijkste modellen en methoden toe te passen op praktische situaties,
 • Je verwerft kennis over proces- en prestatiemanagement, Lean, Six Sigma, INK en theory of constraints.

Prestatiemanagement is het vakgebied waarin sturing van de organisatie en haar processen plaatsvindt door het systematisch vaststellen van missie strategie en doelstellingen, deze meetbaar te maken door kritische succes- en prestatie-indicatoren (KPI’ s)  vast te stellen en op basis hiervan actie te ondernemen voor bijsturing van de organisatie en haar processen.  De cursus wordt afgerond met een praktijkgerichte opdracht. Na afronding van de opdracht ontvang je een certificaat.

Studiekenmerken

Locatie

 • Leeuwarden

Taal

 • Nederlands

Studieduur

6 weken

Docent

Drs. Gosse Jitse Korte is in 2002 als adviseur bij DASKA Consultants B.V. aan de slag gegaan. Gosse stelt zich tot doel om diverse organisaties te helpen met het optimaliseren van processen. Zijn uitgangspunt, bij het verbeteren van processen, zal altijd de strategie van de organisatie zijn.

Immers door het goed inrichten en verrichten van de processen moet de strategie (richten) gerealiseerd worden. Medewerkers en klanten worden daar dan nauw bij betrokken. Gosse heeft bedrijven/instellingen in diverse sectoren zoals groothandel, productie, bouw, overheid, zorg en dienstverlening geholpen met het verbeteren van processen om plezieriger, efficiënter en effectiever samen te werken.

Sinds 2002 verzorgt Gosse ook diverse colleges/trainingen voor Hogescholen en Business Schools. Het betreft colleges/trainingen op het gebied van procesmanagement, verandermanagement, Lean Six Sigma, Kwaliteitsmanagement en bedrijfseconomie.

Praktische zaken

De cursus Proces- en prestatiemanagement is onderdeel van de post-hbo-leergang Bedrijfskunde.

Lestijden

 • Start: De cursus start in september 2021
 • In totaal zijn er 6 lesavonden
 • De lessen vinden plaats op maandagavond tussen 18.15 en 21.45 uur.

Cursuskosten

De cursus kost € 995,-. Houd daarnaast rekening met een bedrag van circa € 50,- voor boeken en ander studiemateriaal. De cursus is vrijgesteld van btw.

Belastingvoordeel

Je kunt misschien een deel van het lesgeld terugkrijgen via de inkomstenbelasting. Kijk voor meer informatie over deze regeling op www.belastingdienst.nl.

Locatie

Je volgt de cursus aan de NHL Stenden-locatie in Leeuwarden, Rengerslaan 10.

Opbouw studie

Essentieel is bij proces en prestatiemanagement het vaststellen van het gewenste customer service niveau voor de klant. (prijs, flexibiliteit, leversnelheid, leverbetrouwbaarheid, kwaliteit etc.) Vervolgens kunnen processen ingericht worden om de gewenste prestaties te verrichten. Proces en prestatiemanagement omvat op hoofdlijnen drie aspecten:

 • Richting: missie, visie, strategie, doelstellingen
 • Inrichting: processen
 • Verrichting: (K)pi’s
Onderwerpen

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Wat is prestatiemanagement
 • Wat is procesmanagement
 • Modellen en methoden: GAP, ISO9001 en INK, Lean, Six Sigma
 • TOC en verbetermanagement

Als didactische werkvorm is gekozen voor een opzet die kan worden gekarakteriseerd als een combinatie van hoorcollege en werkcollege. De colleges worden door de deelnemers voorbereid middels E-learning.  Eigen relevante  (bedrijfs)praktijkcases worden ingebracht en geanalyseerd

E-learning Prestatiemanagement op www.skoledo.com

Studeren bij NHL Stenden

Aanmelden

Je kunt je voor deze cursus aanmelden via een aanmeldformulier. Na verzending ontvang je per e-mail een bevestiging. Er is dan sprake van een overeenkomst tussen jou en NHL Stenden. Als je het aanmeldformulier verzendt, ga je een bestelling met een betalingsverplichting aan.

Aanmelden