Symposium

'Notes on Nursing 2.0'

Op donderdagmiddag 4 april 2019 bent u van harte welkom bij het symposium en de inauguratie van dr. Margreet van der Cingel, lector Leiderschap & Identiteit in het verpleegkundig domein.

Kunt u niet aanwezig zijn? Kijk dan mee op 4 april 2019 via een livestream.

Programma Symposium

11.30-12.15 Ontvangst met lunch 
12.15-12.30  Welkom en inleiding
Reinskje Suierveld MSc en dr. Jelle Prins
12.30-13.15  ‘What a Strange Planet! Cultures and Strategic Leadership’
prof. dr. Jan Dewing 
13.20-14.05 Workshopronde 1
1. Verpleegkundige leiderschap begint bij het managen van jezelf!
dr. Theo Niessen
2. Verpleegkundige leiders uit de Nederlandse geschiedenis – wie volgt?
dr. Cecile aan de Stegge
3. Leiderschap in de dagelijkse MCL-praktijk. Je deskundigheid inzetten voor goede verpleegkundige zorg!  
dr. Richtsje Andela en Hanneke Rasing (student MscN)
4. Leiderschap in de dagelijkse MCL- praktijk. Versterken van zelfmanagement & gezamenlijke besluitvorming!
Elske Boersma-Jorna (MEd) en Henriette Niehof (MSc)
14.10-14.55 Workshopronde 2
Aanbod identiek aan ronde 1
15.00-15.30 Pauze

Programma Inauguratie

15.30-15.45 Welkom (terug)
Reinskje Suierveld MSc en dr. Jelle Prins
15.45-16.15 ‘Bescheiden verpleegkundig leiders: co-creatie en de zoektocht naar persoonsgerichte zorg 2.0’
dr. Jan Jukema
16.15-17.00 Inaugurele rede ‘Notes on Nursing 2.0’
dr. Margreet van der Cingel
17.00-17.15 Beëdiging dr. Margreet van der Cingel door College van Bestuur NHL Stenden Hogeschool
17.15-18.00 Receptie
Margreet

dr. C.J.M. (Margreet) van der Cingel is verpleegkundige, verplegingswetenschapper en gepromoveerd op het thema ‘Compassie in de Verpleegkundige Praktijk’. Zij heeft expertise op het landelijk opleidingsprofiel BN2020, EBP en klinisch redeneren, persoonsgerichte zorg en zorgethiek, en de professionalisering van de verpleegkundige beroepsgroep. Margreet is sinds februari 2018 lector Leiderschap & Identiteit in het Verpleegkundig domein aan NHL Stenden hogeschool en het Medisch Centrum Leeuwarden.

Lezing
Jan Dewing

prof. dr. Jan Dewing heeft internationaal erkende expertise op het gebied van person-centred care, practice development en strategisch verpleegkundig leiderschap. Jan is Director of The Centre for Person-centred Practice Research aan Queen Margaret University Edinburgh Scotland.

Lezing
Jan Jukema

dr. Jan S. Jukema is expert op het gebied van gepersonaliseerde zorg, zorgethiek en co-creatie met ouderen. Jan is lector Verpleegkunde en leading lector Health & Well-being, Saxion Hogeschool, Enschede / Deventer

Lezing

Aanmelden

Symposium en inauguratie ‘Notes on Nursing’ dr. Margreet van der Cingel

Aanmelding mogelijk voor Symposium en Inauguratie of alleen voor de Inauguratie.
De voertaal op het symposium is Nederlands, uitgezonderd de Engelstalige lezing van prof. dr. Jan Dewing. Accreditatie V&VN is goedgekeurd en alleen van toepassing bij deelname van volledige programma.

De officiële inschrijving is gesloten, indien u toch nog wenst deel te nemen dan kunt u contact opnemen via de mail: academiegezondheidszorg@nhlstenden.com.