Symposium

Terugblik ‘Notes on Nursing 2.0’

Op donderdag 4 april 2019 vond het symposium en de inauguratie van dr. Margreet van der Cingel, lector Leiderschap & Identiteit in het verpleegkundig domein, plaats.

Download lectorale rede Dr. Margreet van der Cingel - Notes on Nursing 2.0 (Nederlands)

2.04 MB (.PDF)

Download inaugural speech Dr. Margreet van der Cingel - Notes on Nursing 2.0 (English)

2.59 MB (.PDF)

Sfeerimpressie

Lezingen en workshops

Sprekers

Lectoraat Leiderschap & Identiteit in het Verpleegkundig domein

Programma Symposium

11.30-12.15 Ontvangst met lunch 
12.15-12.30  Welkom en inleiding
Reinskje Suierveld MSc en dr. Jelle Prins
12.30-13.15  ‘What a Strange Planet! Cultures and Strategic Leadership’
prof. dr. Jan Dewing 
13.20-14.05 Workshopronde 1
1. Verpleegkundige leiderschap begint bij het managen van jezelf!
dr. Theo Niessen
2. Verpleegkundige leiders uit de Nederlandse geschiedenis – wie volgt?
dr. Cecile aan de Stegge
3. Leiderschap in de dagelijkse MCL-praktijk. Je deskundigheid inzetten voor goede verpleegkundige zorg!  
dr. Richtsje Andela en Hanneke Rasing (student MscN)
4. Leiderschap in de dagelijkse MCL- praktijk. Versterken van zelfmanagement & gezamenlijke besluitvorming!
Elske Boersma-Jorna (MEd) en Henriette Niehof (MSc)
14.10-14.55 Workshopronde 2
Aanbod identiek aan ronde 1
15.00-15.30 Pauze

Programma Inauguratie

15.30-15.45 Welkom (terug)
Reinskje Suierveld MSc en dr. Jelle Prins
15.45-16.15 ‘Bescheiden verpleegkundig leiders: co-creatie en de zoektocht naar persoonsgerichte zorg 2.0’
dr. Jan Jukema
16.15-17.00 Inaugurele rede ‘Notes on Nursing 2.0’
dr. Margreet van der Cingel
17.00-17.15 Beëdiging dr. Margreet van der Cingel door College van Bestuur NHL Stenden Hogeschool
17.15-18.00 Receptie