Symposium

Lezingen en workshops

Keynote speakers

Strategisch leiderschap in verschillende werkculturen

prof. dr. Jan Dewing zal  ingaan op de vraag hoe strategisch leiderschap in verschillende werkculturen uit kan pakken en illustreert dit met haar eigen ervaringen met de veranderkundige aanpak Theory U. Zij doet dit o.a. aan de hand van het verhaal van ‘De Kleine Prins’.

Download

Bescheiden verpleegkundig leiders: co-creatie en de zoektocht naar persoonsgerichte zorg 2.0

dr. Jan Jukema neemt u mee in een pleidooi voor structurele vormen van persoonsgerichte zorg. Daarvoor zijn verpleegkundigen nodig die met andere professionals en burgers persoonsgerichte zorg gaan ontwerpen en evalueren. Een benadering van co-creatie daagt verpleegkundigen uit om met bescheidenheid hun expertise in te zetten. Jukema laat ook zien hoe dat in de praktijk uit kan pakken.

Download

Inaugurele rede ‘Notes on Nursing 2.0’

dr. C.J.M. (Margreet) van der Cingel zal haar inaugurele rede vormgeven met behulp van het verhaal ‘’De kat die naar de Koning keek’. Zij gaat daarbij  inhoudelijk in op de betekenis en invulling van verpleegkundig klinisch,  professioneel en moreel-ethisch leiderschap en de zoektocht in heden en verleden naar kenmerken van de identiteit van verpleegkundige en verzorgende beroepsbeoefenaars. Daarnaast zal ze aangeven wat de waarde kan zijn van actieonderzoek en practice development methodologie. Ook staat ze stil bij en hoe met design onderzoek praktische en ondersteunende tools worden ontwikkeld in lopende onderzoeksprojecten.

Download

Workshops

1. Verpleegkundige leiderschap begint bij het managen van jezelf!

door dr. Theo Niessen
Verpleegkundig leiderschap begint bij het managen van jezelf. Dit is de stelling die in deze workshop wordt uitgepakt. Om jezelf te managen is enige neurofysiologisch kennis van het brein behulpzaam. Kennis die inzicht geeft in die gebieden van het brein die noodzakelijk zijn voor zelfmanagement maar ook kennis over de delen in je brein die actief worden wanneer je niet in balans bent. Daarnaast biedt deze workshop enkele oefeningen waarmee de deelnemer de breinbalans kan herstellen waardoor deze zichzelf en anderen beter van dienst kan zijn.

Download

2. Verpleegkundige leiders uit de Nederlandse geschiedenis – wie volgt?

door dr. Cecile aan de Stegge
Sinds Nederland ook post-HBO en universitair geschoolde verpleegkundigen telt realiseren velen zich niet meer dat ons land ook vóór die tijd al verplegers en verpleegsters opleidde die zich van hun generatiegenoten onderscheidden doordat zij ‘anders’ verpleegden dan hun collega’s. Sommigen brachten vernieuwing door hun studieuze bedachtzaamheid of waren in hun communicatie opener dan gebruikelijk; anderen waren juist expliciete doeners. Die laatsten  durfden in hun praktische werk al vroeg moderner handelingen te verrichten dan anderen. Nog weer anderen hadden al jong de leiding over een afdeling of stichtten een beroepsvereniging. Ik hoop vandaag met mijn presentatie over een aantal voormalige leiders enkele jongeren onder mijn gehoor te stimuleren hun aard te volgen en ‘uitzonderlijk’ te worden. De Nederlandse verpleegkunde heeft zulke nieuwe leiders nodig.

Download

3. Leiderschap in de dagelijkse MCL-praktijk. Je deskundigheid inzetten voor goede verpleegkundige zorg!  

door dr. Richtsje Andela en Hanneke Rasing (student MscN)
In de workshop krijg je zicht op de invulling en betekenis van je persoonlijk en klinisch leiderschap voor het bevorderen van je eigen deskundigheid. We lichten de voorlopige onderzoeksresultaten over leiderschap in de Canmedsrollen Zorgverlener en Communicator toe en gaan aan de slag met wat verpleegkundig leiderschap betekent bij verpleegkundig redeneren en in de multidisciplinaire samenwerking.

Download

4. Leiderschap in de dagelijkse MCL- praktijk. Versterken van zelfmanagement & gezamenlijke besluitvorming!

door Elske Boersma-Jorna (MEd) en Henriette Niehof (MSc)
In deze workshop krijg je zicht op hoe je door persoonlijk en klinisch leiderschap gezamenlijke besluitvorming en zelfmanagement kunt versterken.
Vanuit een toelichting op de voorlopige onderzoeksresultaten over leiderschap in de CanMedsrollen Zorgverlener en Samenwerkingspartner ga je aan de slag met wat het verpleegkundige leiderschap betekent bij gezamenlijke besluitvorming en het versterken van het zelfmanagement.

Download