Na afronding van mijn studie aan de Westfälische Wilhems-Unversiteit Münster (Duitsland) en aan de Radboud Universiteit Nijmegen (dual degree) in 2002 heb ik een aantal jaren in verschillende functies bij een Nederlands-Duitse Euregio in Duitsland gewerkt. In 2009 maakte ik de overstap naar een promotie-traject aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Mijn dissertatie “Coping with Complexity. Cross-border cooperation at the Dutch-German border” kon ik begin 2014 succesvol verdedigen, nadat ik eind 2013 als Lector International Business aan de Fontys International Business School in Venlo was begonnen. Sinds eind 2017 ben ik als Lector Internationaal Ondernemen verbonden aan NHL Stenden Hogeschool.

Wat is je belangrijkste onderzoeksonderwerp?

Het belangrijkste en overkoepelende onderzoeksonderwerp van het Lectoraat Internationaal Ondernemen is regionaal onderzoek in internationaal vergelijkend perspectief. De thema’s zijn hierbij divers, zoals

 • export/ import,
 • Friese/Drentse bedrijven m.b.t. internationaal ondernemen,
 • studentenvaardigheden op het gebied van internationaal handelen en ondernemen,
 • ondernemerschap (studenten, bedrijven, start-ups)
 • aantrekken en houden van internationaal talent in de (grens)regio,
 • support in de regio voor internationaal opererende bedrijven,
 • circulaire internationale ketens,
 • grensoverschrijdende en Europese samenwerking,
 • betekenisvol ondernemen in internationaal perspectief,
 • innovatiebevordering in (grens)regio’s
 • Europese ontwikkelingen (bijv. Europese (structuur)fondsen en consequenties politieke ontwikkelingen voor bedrijven).

Vertrekpunt voor onderzoeks-projecten binnen dit lectoraat is naast het thematische internationale perspectief en een samenwerking met internationale partners altijd de samenwerking in de triple-helix setting: hogeschool (studenten/docenten) – bedrijven (m.n. regionale MKB) – overheid (regionaal, nationaal en Europees niveau).