Albert Brouwer

Albert Brouwer is onderwijskundige bij de lerarenopleiding Algemene Economie en Bedrijfseconomie van NHL Stenden Hogeschool. Hij heeft ruime ervaring in het onderwijs in meerdere functies en sectoren. Een rode draad in zijn loopbaan is steeds hoe (nieuwe) kennis vanuit de onderwijswetenschap geïntegreerd kan worden in het dagelijks handelen van leraren. Zijn affiniteit ligt bij het creëren van uitdagende leeromgevingen en het ontwikkelen van verbeteringen in het onderwijs. Daarbij is het refrein: ‘waar willen we naar toe, waar zijn we nu en hoe komen we waar we willen zijn?’
Binnen het lectoraat richt zijn onderzoek zich op de plek en het effect van formatief evalueren (gebaseerd op het werk van Wiliam en Leahy, 2018) binnen de opleidingen Aardrijkskunde, Economie en Maatschappijleer. De rol van de lerarenopleider als vakdidacticus – in zijn/haar eigen didactisch handelen als opleider, maar ook in het zichtbaar maken van het handelen van aanstaande leraren en van leerlingen – vormt daarbij het startpunt. Hij hoopt daarmee bij alle betrokkenen het inzicht in het eigen leerproces te vergroten.