Aly Jellema

Aly Jellema is van oorsprong docent Frans, maar sinds 2009 als lerarenopleider werkzaam aan NHL Stenden Hogeschool, en vanaf 2014 als instituutsopleider verbonden aan de Opleidingsschool School of Education.

Al vroeg in haar onderwijsloopbaan hield ze zich bezig met het bevorderen van metacognitieve vaardigheden en leerlinggericht onderwijs. Deze interesse koppelt zij nu aan belangstelling voor het leren van Duits en Frans, bijvoorbeeld in het taakgerichte talenonderwijs. 

Talen leren door taakgericht te werken heeft potentie, maar vergt een uitbreiding op de gangbare docentrollen: de rol van didactische coach (Voerman & Faber, 2019), die bewust en effectief op motivatie en taalverwerving stuurt. In het onderzoek Didactisch coachen bij taakgericht onderwijs Duits en Frans worden de kennis en kunde onderzocht van twee vo-docenten (onderbouw) die al een aantal jaren met taaltaken werken.

Deze case-study wil inzicht opleveren in relevante aspecten van deze specifieke vakbekwaamheid en de ontwikkeling ervan, zodat dat taakgericht werkende docenten nu en in de toekomst de talenten van zowel sterke als minder sterke leerlingen kunnen laten bloeien via het werken met taaltaken.

 Verwijzing:  Voerman, L. & F. Faber (2019). Didactisch Coachen. Hoge verwachtingen concreet maken met behulp van feedback, vragen en aanwijzingen. De Weijer Uitgeverij, Baarn