Anna Veeneman

Anna Veeneman volgde de lerarenopleidingen Engels en Nederlands. Ze werkt als beleidsmedewerker Centrale eenheid Onderwijs en Kwaliteitszorg bij het Alfa-college. Sinds 2011 is Veeneman aangesloten bij het lectoraat Duurzame innovatie in de regionale kenniseconomie.

Ze houdt zich bezig met formeel / informeel leren en vernieuwend vakmanschap voor docenten en de onderzoeksvraag 'hoe leren docenten van elkaar in een multilevel en multidisciplinair netwerk in co-makership met het bedrijfsleven?' Veeneman werkte mee aan talloze projecten waaronder het Regionaal Co-makership laboratorium: het ontwikkelen van een aan de praktijk getoetst onderwijsmodel voor duurzame samenwerking tussen het (beroeps)onderwijs en het regionale bedrijfsleven.

Publicaties

  • Veeneman, A. (oktober 2015). Deelproject Recomalab 2.0. Koers Magazine over regionaal co-makership. P. 9.
  • Veeneman A. & Hilverda E.  (Maart 2015) Het aan de praktijk getoetste onderwijsmodel tot nu toe, ter beschikking gesteld aan de voorlopers en volgers van het ReCoMa-lab, (landelijk) beschikbaar voor kennisdeling in het kader van Transfer voor belangstellende Onderwijsinstellingen MBO en HBO.