Afbeelding
digilink Drenthe header

Betekenisvol Ondernemen

Het lectoraat Betekenisvol Ondernemen is verbonden aan de campus Leeuwarden, maar werkt ook veel samen met lectoraten van de campus Emmen. Het lectoraat werkt aan het ontwikkelen van kennis over onder andere circulair ondernemen, duurzaam werkgeverschap en het versterken van entrepeneurial ecosystems. Het lectoraat is ingebed in de Academie International Business Administration en binnen de onderzoeksgroep Vitale Economie. Het lectoraat ‘Betekenisvol Ondernemen’ sluit aan bij de Sustainable Development Goal (SDG) "Waardig werk en economische groei".

We moeten ons niet meer richten op monetaire winst alleen, maar juist ook de waarde van andere effecten meenemen en op waarde schatten."

                Aleid Brouwer, lector

Missie en visie

Het lectoraat sluit aan bij de missie van de onderzoeksgroep Vitale Economie om een bijdrage te leveren aan het innoveren van ambitieuze organisaties, bedrijfsfuncties, processen en professionals om te komen tot excellente resultaten en zo bij te dragen aan een sterke regionale economie.

Het lectoraat Betekenisvol ondernemen gaat ervan uit dat strategieën om betekenisvol te ondernemen liggen op het snijvlak van disciplines. We richten ons op bedrijfskunde en HRM en werken samen met onderzoekers op het terrein van bijvoorbeeld internationaal ondernemen, sociale media, retail en logistiek. Daarmee ontwikkelt het lectoraat kennis over onder andere circulair ondernemen, duurzaam werkgeverschap en het versterken van entrepreneurial ecosystems.

Door in te zetten op ‘Betekenisvol ondernemen’ ontstaan nieuwe mogelijkheden voor onderzoek. Bijvoorbeeld naar nieuwe vormen van bedrijvigheid en nieuwe vormen van zowel maatschappelijke als fysieke duurzaamheid binnen de regionale economie van Friesland en de andere regio’s waarin NHL Stenden actief is. Hierbij is de rol van de regio en de interactie tussen alle in de regio aanwezige stakeholders van groot belang. Dat is als ware het een entrepreneurial ecosysteem.

Samenwerking

De onderzoeksprojecten binnen het Lectoraat Betekenisvol Ondernemen richten zich op regionaal onderzoek binnen het MKB en de quatro helix setting. Dit zijn zowel samenwerkingsprojecten met internationale partners, als ook (onderzoeks-) projecten vanuit de provincies Friesland en/of Drenthe en voor MKB bedrijven. Daarnaast is het verbonden aan een groot INTERREG NSR project ‘Futures by Design’ en het EFRO project ‘Make IT work in the North’ en regionale projecten zoals Digilink en Konnect.

Team

Verbinding met het onderwijs

De competenties die studenten kunnen ontwikkelen dankzij de activiteiten van dit lectoraat zijn onder andere: strategisch netwerken, duurzaam netwerken, regionale kansen zien en belemmeringen herkennen. Daarnaast zijn ze gericht op duurzaam personeelsbeheer, regionale verbondenheid en kritisch en innovatief denken. De thematiek van het lectoraat en de keuze binnen het lectoraat om met een Design Based Research benadering te werken, bieden volop mogelijkheden voor het ontwikkelen van projecten binnen ons DBE onderwijs.

Recente fondsen

  • Digilink Drenthe, Rijksdienst voor ondernemend Nederland, projectsubsidie voor MKB versnellers. Totale budget 508.160 euro (2019-2023)
  • Make IT work in the North. ERFO HC fonds, project en onderzoek naar zijinstroom op de ICT arbeidsmarkt voor niet ICT geschoold personeel. In samenwerking met Hanze Hogeschool en de IT Academie voor Noord Nederland. Totale budget: 1.221.114 euro, NHL Stenden: 236.052 euro (2018-2023)
  • Futures by Design INTERREG North Sea Region. Het ontwikkelen van data-science tools voor het nemen van strategische beslissingen voor MKB in perifere regio’s. Lead partner in samenwerking met Provinsje Fryslân . Totale budget: 4.376.407 euro, NHL Stenden/ Provinsje Fryslân 778.596 euro (2019-2022)

Contact

Heb je een vraag? Neem dan contact met ons op.
E: vitaleeconomie@nhlstenden.com

Sustainable Development Goals

Dit lectoraat draagt bij aan...