Het lectoraat Betekenisvol Ondernemen is met de benoeming van lector Aleid Brouwer begin 2018 opgestart. Het lectoraat is verbonden aan de campus Leeuwarden, maar werkt ook veel samen met lectoraten van de campus Emmen. Ze werkt aan het ontwikkelen van kennis over onder andere circulair ondernemen, duurzaam werkgeverschap en het versterken van entrepeneurial ecosystems. Het lectoraat is ingebed in de Academie International Business Administration en binnen de onderzoeksgroep Vitale Economie. Daarnaast is het verbonden aan een groot INTERREG NSR project ‘Futures by Design’ en het EFRO project ‘Make IT work in the North’. Het lectoraar "Betekenisvol Ondernemen" sluit aan bij de Sustainable Development Goal (SDG) "Waardig werk en economische groei".

De onderzoeksprojecten binnen het Lectoraat Betekenisvol Ondernemen richten zich op regionaal onderzoek binnen het MKB en de quatro helix setting. Dit zijn zowel samenwerkingsprojecten met internationale partners, als ook (onderzoeks-) projecten vanuit de provincies Friesland en/of Drenthe en voor MKB bedrijven.

Onderzoek & onderwijs

Het lectoraat Betekenisvol ondernemen gaat ervan uit dat strategieën om betekenisvol te ondernemen liggen op het snijvlak van disciplines. Ze is dan ook gespecialiseerd in bedrijfskunde en HRM en werkt samen met onderzoekers op het terrein van bijvoorbeeld internationaal ondernemen, sociale media en logistiek. Daarmee ontwikkelt ze kennis over onder andere circulair ondernemen, duurzaam werkgeverschap en het versterken van entrepreneurial ecosystems.

Door in te zetten op ‘Betekenisvol ondernemen’ ontstaan nieuwe mogelijkheden voor onderzoek. Bijvoorbeeld naar nieuwe vormen van bedrijvigheid en nieuwe vormen van zowel maatschappelijke als fysieke duurzaamheid binnen de regionale economie van Friesland en de andere regio’s waarin NHL Stenden actief is. Hierbij is de rol van de regio en de interactie tussen alle in de regio aanwezige stakeholders van groot belang. Dat is als ware het een entrepreneurial ecosysteem.

De competenties die studenten kunnen ontwikkelen dankzij de activiteiten van dit lectoraat zijn onder andere: strategisch netwerken, duurzaam netwerken, regionale kansen zien en belemmeringen herkennen. Daarnaast zijn ze gericht op duurzaam personeelsbeheer, regionale verbondenheid en kritisch en innovatief denken. De thematiek van het lectoraat en de keuze binnen het lectoraat om met een Design Based Research benadering te werken, bieden volop mogelijkheden voor het ontwikkelen van projecten binnen ons DBE onderwijs.

Het lectoraat sluit aan bij de missie van de onderzoeksgroep Vitale Economie om een bijdrage te leveren aan het innoveren van ambitieuze organisaties, bedrijfsfuncties, processen en professionals om te komen tot excellente resultaten en zo bij te dragen aan een sterke regionale economie.

Onderzoeksmethode

Het praktijkgericht onderzoek van dit lectoraat komt de regionale spelers ten goede en de onderzoeksuitkomsten zijn vaak direct op de regio toepasbaar, bijvoorbeeld door het aanpassen van regionaal beleid (overheidsniveau), door de toepassing van aanbevelingen en het geven van praktische handvaten (bedrijvenniveau) of door de inhoudelijke input voor een nog doelgerichtere opleiding (hogeschoolniveau). Een samenwerking in quatro-helix verband komt om die reden terug in bijna alle onderzoeksprojecten die binnen dit lectoraat worden doorgevoerd. Het lectoraat en de onderzoeksgroep kunnen hierbij als spin in het web worden gezien waar expertise, ervaring en inhoudelijke input van diverse partijen wordt gebundeld, opgevraagd en weergegeven.

Het lectoraat hanteert als onderzoeksmethode zowel kwalitatieve en kwantitatieve methoden en probeert waar mogelijk de strategie van Design Based Research (DBR) te implementeren.

Recente fondsen

 • Make IT work in the North. Funded by ERFO HC research into sideways inflow into the IT labour market for non IT trained personnel. In cooperation with Harm van Lieshout (Hanze University of Applied Sciences) and IT Academy North Netherland. Total budget: 1.221.114 euro, NHL Stenden: 236.052 euro (2018)
 • Futures by Design INTERREG North Sea Region. Generation future proof sme’s in hinterland regions by the use of big data. Lead partner in cooperation with Provinsje Fryslân . Total budget: 4.376.407 euro, NHL Stenden/ Provinsje Fryslân 778.596 euro (2019)
 • COST European cooperation in Science and Technology: The geography of New Working Spaces and the impact on the periphery. PI I. Mariotti. Total budget: 140.000 euro. Partner with Politecnico di Milano, Italy, Spatial Sciences, University of Groningen & NHL Stenden Hogeschool, 2019

Recente wetenschappelijke publicaties

 1. Koster, S., A.E. Brouwer & E. van Leeuwen (2019) Diversity as the key to success? Sector diversity and its effect on employment dynamics in urban and rural municipalities in the Netherlands. Regional Studies, forthcoming
 2. Brouwer, A.E. & T. Kohl (2019) Trade blocs: regional space of trade. In: Kobayashi, A. (ed). International Encyclopedia of Human Geography, 2nd edition. Kidlington: Elsevier, forthcoming
 3. Enthoven, M.P.M & A.E. Brouwer (2019) It is all about good food: spatial concentration of sustainable restaurants. Annals of Regional Science, Forthcoming
 4. Brouwer, A.E. & M.P.M. Enthoven (2019) The choice for a sustainable cuisine: passion and self-transcendence in the restaurant business. Research in Hospitality Management Journal, forthcoming
 5. Brouwer, A.E. & H. Delfmann (2019) Grey entrepreneurship, A qualitative study toward understanding the motivation to and the effects on wellbeing of later life entrepreneurship. In: Karlsson, C., M. Backman & O. Kekezi (eds.) Handbook on Entrepreneurship and Ageing.  Edward Elgar. Forthcoming
 6. Musolino, D., I. Mariotti & A.E. Brouwer (2019) Introduction: Stated and revealed locational preferences: a national scale. Annals of Regional Science, forthcoming
 7. Mariotti, I. , A.E. Brouwer & M. Gormalini (2018) Is Milan a city for the elderly? Mobility for aging in place. Journal of Land Use, Mobility and Environment, open access
 8. Bricocoli, M., Brouwer, A. E., & Gargiulo, C. (2018). Special Issue 2.2018 Elderly Mobility PREFACE. Tema-Journal of land use mobility and environment, 3-8, open access
 9. Abreu, M., A.E. Brouwer, E. van Leeuwen & Ö. Öner (2018) Well-being effects of self-employment: a spatial inquiry.  Journal of Business Venturing. Forthcoming.
 10. Brouwer, A.E., & B. Tool (2018) Eenzijdig aanbod van winkels leidt tot meer winkelleegstand. Real Estate Research Quarterly.
 11. De Jong, P., P. Van Hattum, J. Rouwendaal & A.E. Brouwer (2018) The older adult doesn’t exist: using values to differentiate older adults in the Dutch housing market. Housing Studies. 33(7): 1014-1037.

Nevenfuncties

2019: NWO SGW Beoordelings commissie digitaliserings call, Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek.
2019: Guest Editor for special Issue Annals of Regional Science
2017- heden: Audit commissie Regional Science Association Netherlands
2018- heden : Raad van Toezicht MEE Noord
2008-heden UD Factulteit Ruimtelijke Wetenschappen, Rijksuniversiteit  Groningen