Ditty Verveda

Ditty Verveda leidt als lerarenopleider Gezondheidszorg en Welzijn (GW) leraren op voor de werkvelden waarin het gaat over mensen van 0-100 die over het algemeen kwetsbaar en afhankelijk zijn, bijvoorbeeld in de kinderopvang en verpleeghuizen. Het vak van leraar is een mensgerelateerd vak en in de werkvelden gaat het ook over het werken met mensen. De leraar GW heeft daarmee een dubbele ethische gelaagdheid en ligt er een dubbele opgave om ‘goede’ professionals op te leiden en te weten wat werkt en niet werkt in dat leren en ontwikkelen van studentleraren. Binnen het domein van de leraar GW wordt veel óver didactiek gepraat, maar is minder zicht op wat die kennis nu precies is. Ze vindt Lesson Study een mooie methodiek om met alle betrokkenen bij dat onderwijs (expert, novice, leraar, leerling) in diverse onderwijscontexten (praktijkonderwijs, vmbo, mbo) met elkaar in gesprek te gaan over de didactiek zodat er vitale didactiek uitgeprobeerd en zichtbaar wordt in de praktijk. Ze wil graag samen met studentleraren en het werkveld met behulp van de methodiek van Lesson Study een bijdrage leveren aan de body of knowledge van vakdidactiek van de leraar GW.