Sinds begin 2018 ben ik als lector ‘Betekenisvol Ondernemen’ verbonden aan NHL Stenden. Ik ben opgeleid als Economische Geograaf (Msc 2000, PhD 2004; Ruimtelijke wetenschappen; Rijksuniversiteit Groningen) en doe al geruime tijd onderzoek naar ondernemerschap, circulariteit, ageing society en inclusiviteit en uit deze interesse is de leeropdracht voor Betekenisvol Ondernemen ontstaan. Naast mijn lectoraat heb ik een aantal nevenfuncties: docent en onderzoeker bij de Rijksuniversiteit Groningen (1 dag per week), Raad van toezicht MEE Groningen, Redacteur bij het tijdschrift European Spatial Research & Policy en ik ben actief betrokken bij The Regional Science Association Nederland, Betekenisvol Fryslân en de werkgroep ‘Mantelzorg’. Tevens ben ik beoordelaar bij de NWO SGW Digitaliserings call.

Afbeelding
Aleid Brouwer

Contactgegevens

Neem voor meer informatie contact op via e-mail.

aleid.brouwer@nhlstenden.com

Wat is je belangrijkste onderzoeksonderwerp?

Het onderzoeksonderwerp van het Lectoraat Betekenisvol Ondernemen richt zich op al het midden- en kleinbedrijf dat de transitie wil maken naar een manier van ondernemen waar welzijn voorop staat. Hiervoor zijn nieuwe bedrijfsmodellen nodig, nieuwe aanpakken, nieuwe waardeketens en nieuwe professionals.

Onderzoeken die nu lopen zijn:

 • Duurzaam werkgeverschap: hoe ga je om met mantelzorgers?
 • Futures by Design: digitalisering binnen het MKB (INTERREG NSR)
 • Make IT work in the North: bijscholing en levenslang leren binnen de ICT sector (EFRO subsidie)
 • Make IT work in the North: Jobcarving (EFRO subsidie)
 • Vierkant voor werk: HRM tools voor geluk op de werkvloer
 • Participatieverhalen
 • Beschermde leer-werk omgeving (in samenwerking met Friesland College)
 • Mogelijkheden voor circulariteit in Noord-Nederlands (PhD begeleiding)
 • Grassroot iniatives: mogelijkheden binnen mienskip (pHD begeleiding)
 • DBE en de waardengedreven professionals
 • Mobiliteit en Ageing Society (in samenwerking met Politecnico di Milano)
 • COST ACTION: the geography of new working spaces and the impact on the periphery
 • Vitaliteitsscan Fryslan (in samenwerking met Thorbecke academie, Fries Planbureau en Fryske Academie)

Vertrekpunt voor onderzoeksprojecten binnen dit lectoraat is naast het thematische perspectief en een samenwerking met internationale partners, altijd de samenwerking in de triple-helix setting: onderwijs/hogeschool (studenten/docenten) – bedrijven (m.n. regionale MKB)/overheden  (regionaal, nationaal en Europees niveau) en – wetenschap.

Lectoraat