Opleider Nederlands Fries bij de tweedegraads en eerstegraads lerarenopleiding vo en mbo.

Afbeelding
Gezelle Meerburg

Contactgegevens

Neem voor meer informatie contact op via telefoon 06-36183492 of e-mail.

"There are three constants in life... Change, choice and principles."
-Stephen Covey

Publicaties

Actuele publicaties zijn met name gerelateerd aan onderwijs en aan de Friese literatuurgeschiedenis.

Lectoraat

Meertaligheid & Geletterdheid