Dr. B.A. Gezelle Meerburg

Opleider Nederlands Fries bij de tweedegraads en eerstegraads lerarenopleiding vo en mbo.

"There are three constants in life... Change, choice and principles."
Stephen Covey

Publicaties

Actuele publicaties zijn met name gerelateerd aan onderwijs en aan de Friese literatuurgeschiedenis.