Dr. Gerard Schepers

Sinds januari 2012 werkt Gerard Schepers als lector Windenergie aan NHL Hogeschool.

Gerard Schepers (1959) studeerde af aan de TU Delft bij de afdeling Luchtvaart en Ruimtevaart Techniek. Hij deed onderzoek naar schokgolf-grenslaag interactie bij een windtunnel. Daarna is hij in dienst getreden als wetenschappelijk medewerker bij de afdeling Windenergie van het Energie Onderzoek Centrum (ECN). Hij werkte daar als onderzoeker en coördinator aan meerdere grote (internationale) projecten.

Sinds januari 2012 werkt Schepers twee dagen in de week als lector Windenergie bij de NHL. In november 2012 promoveerde hij aan de TU Delft op de ontwikkelingen die er de afgelopen 25 jaar zijn geweest op het gebied van zogenaamde ‘engineering modellen’ voor windenergie aerodynamica.