Dr. Ivo Wenzler bekleedt momenteel de functie van lector Serious Gaming aan de NHL Stenden Hogeschool.

Voorafgaand aan deze benoeming in 2019 had hij een 23-jarige carrière als Senior Principal bij Accenture Strategy en bekleedde hij een positie als universitair hoofddocent en senior onderzoeker aan de Technische Universiteit Delft. Voor Accenture was hij hoofd van de Policy Analysis Group aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en Research Associate aan de University of Michigan (waar hij promoveerde op Simulations and Gaming). Gedurende zijn carrière heeft hij zich beziggehouden met het ontwikkelen van change management, business modeling, workforce planning, en simulatie en serious gaming interventies ter ondersteuning van organisatorische bedrijfstransformaties. De huidige focus van zijn werk ligt op het uitvoeren van innovatief onderzoek naar het ontwerp, de implementatie en de waarde bijdrage van serious gaming, alsmede op de ontwikkeling van curricula op universitair niveau met en over serious gaming. Hij presenteert vaak op internationale conferenties en publiceert regelmatig op het gebied van serious gaming, verandermanagement, en simulatie-gebaseerde modellering.

Lectoraat

Serious Gaming

Integrale opname inauguratie Ivo Wenzler