Dr. Marco Mazereeuw

Dr. Marco Mazereeuw onderzoekt praktijkgestuurd leren, hybride leeromgevingen en de ontwikkeling van wendbaarheid bij professionals. Hij is associate lector bij de lectoraten Wendbaar Vakmanschap en Duurzame Schoolontwikkeling.

“Ik begon mijn carrière als leraar biologie, natuur- en scheikunde in het individueel voorbereidend beroepsonderwijs ((i)vbo), dat later vmbo werd genoemd. Vanaf 1999 combineerde ik deze functie met het lerarenopleiderschap bij de afdeling Exacte Vakken aan NHL Hogeschool. Toen ik in 2004 volledig lerarenopleider werd, ging ik me verdiepen in bètadidactiek. Deze belangstelling resulteerde in een promotieonderzoek bij het Freudenthal Institute for science and mathematics education (FIsme), dat ik in 2013 afrondde.” 

“Mijn proefschrift richtte zich op de vraag hoe we stages en lessen op school zo vorm kunnen geven dat leerlingen het belang van bètawetenschappelijke kennis voor het bedrijf gaan inzien. Ik heb die vraag uitgewerkt voor biologische kennis in de dierhouderij.”

Ontwikkeling van wendbaarheid 

“Tegenwoordig ben ik associate lector bij de lectoraten Wendbaar Vakmanschap en Duurzame Schoolontwikkeling. Daarnaast ben ik docent praktijkonderzoek bij de teams BINASK en de Vakmasters. Het onderzoek waar ik als associate lector bij betrokken ben, past nog altijd goed bij m'n promotieonderzoek. Ik onderzoek nu praktijkgestuurd leren, hybride leeromgevingen en, zoals mag worden verwacht, de ontwikkeling van wendbaarheid bij professionals. Als docent praktijkonderzoek ondersteun ik studenten bij onderzoek en doe ik zelf onderzoek naar begripsontwikkeling en betekenisgeving in het bèta-onderwijs.”