Dr. Marinus Spreen

Marinus Spreen studeerde Sociologie in Groningen. In 1999 promoveerde hij op het onderwerp steekproefdesigns voor persoonlijke netwerken bij het Interuniversity Center for Social Science Theory and Methodology aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Van 1999 tot 2002 was hij verbonden aan de vakgroep Methodologie & Statistiek aan de Universiteit Maastricht. Sinds 2002 werkt hij bij de afdeling Onderzoek van Forensisch Psychiatrisch Centrum Dr. S. van Mesdag te Groningen. Zijn belangrijkste onderzoekslijnen zijn: de rol en invloed van het systeem op het gedrag van een patiënt en behandelevaluatie op individueel niveau.

Inauguration speech

Bij zijn benoeming tot lector in 2009 hield Spreen een inauguration speech.

Publicaties

  • Bogaerts, S., Spreen, M., Horváth, Z., Polak, M.S., & Cima-Knijff, M.J. (2013). Career criminality, childhood experiences and adult personality among forensic patients in the Netherlands. In J.B. Helfgott (Ed.), Criminal Psychology (pp. 381-402). Westport: Praeger.
  • Brand E, Ter Horst P & Spreen, M. (2013) Behandelevaluatie met behulp van klinische risicotaxatie. Leefklimaat in de klinische forensische zorg. In: J. van Vliet (red.) Leefklimaat in de klinische forensische zorg, Amsterdam: SWP;. 328–340.
  • Postma–van Sloten, C., Bootsma, M. & Spreen, M. (2013). Klinkende klanken. Een voorbeeld van een systemisch N=1 onderzoek naar behandelresultaten van muziektherapie. Tijdschrift voor vaktherapie, 3, 11-18.
  • Pomp, L.S., Spreen, M., Bogaerts, S., & Volker, B. (Accepted). The social networks of personality disordered forensic psychiatric patients. An analysis of the social networks of forensic psychiatric patients at the time of their offense. The journal of Social Work.
  • Pomp, L.S., Spreen, M., & Bogaerts, S. (Under Review). Risk management in the forensic psychiatry: integrating a social network approach.

Overzicht van alle publicaties van Marinus Spreen van 2012 (pdf) 
Overzicht van alle publicaties Marinus Spreen van 2005 t/m 2011 (pdf)
Overzicht van publicaties van het lectoraat van 2013 (pdf) 
Overzicht van publicaties van het lectoraat van 2005 t/m 2008 (pdf)

Lectoraat