Marinus Spreen promoveerde op steekproeftechnieken in persoonlijke netwerken aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Daarnaast was hij KNAW fellow bij de vakgroep Methodologie & Statistiek aan de Universiteit Maastricht en van 2002-2019 hoofd afdeling Onderzoek van FPC Dr. S. van Mesdag in Groningen.

Afbeelding
Marinus Spreen

Van 2009 tot 2019 was Marinus lector Social Work en Vaktherapie en vanaf 2009 is hij lector Small n-Designs. Zijn belangrijkste onderzoekslijn wordt gevormd door onderzoek naar kwantitatieve en kwalitatieve methoden voor behandelevaluatie op individueel niveau. 

“n=1 onderzoek is bedoeld om het onderzoekend en reflectief vermogen van de student bij iedere cliënt te stimuleren, want iedere cliënt heeft zijn eigen verhaal.”

Lectorale rede

Bij zijn benoeming tot lector in 2009 hield Spreen een lectorale rede.
* Het lectoraat Social Work and Arts Therapies heet tegenwoordig Small n-Designs.

Download het document

Publicaties

 • Bogaerts, S., Spreen, M., Horváth, Z., Polak, M.S., & Cima-Knijff, M.J. (2013). Career criminality, childhood experiences and adult personality among forensic patients in the Netherlands. In J.B. Helfgott (Ed.), Criminal Psychology (pp. 381-402). Westport: Praeger.
 • Brand E, Ter Horst P & Spreen, M. (2013) Behandelevaluatie met behulp van klinische risicotaxatie. Leefklimaat in de klinische forensische zorg. In: J. van Vliet (red.) Leefklimaat in de klinische forensische zorg, Amsterdam: SWP;. 328–340.
 • Postma–van Sloten, C., Bootsma, M. & Spreen, M. (2013). Klinkende klanken. Een voorbeeld van een systemisch N=1 onderzoek naar behandelresultaten van muziektherapie. Tijdschrift voor vaktherapie, 3, 11-18.
 • Pomp, L.S., Spreen, M., Bogaerts, S., & Volker, B. (Accepted). The social networks of personality disordered forensic psychiatric patients. An analysis of the social networks of forensic psychiatric patients at the time of their offense. The journal of Social Work.
 • Pomp, L.S., Spreen, M., & Bogaerts, S. (Under Review). Risk management in the forensic psychiatry: integrating a social network approach.

Overzicht van alle publicaties van Marinus Spreen van 2012 (pdf) 
Overzicht van alle publicaties Marinus Spreen van 2005 t/m 2011 (pdf)
Overzicht van publicaties van het lectoraat van 2013 (pdf) 
Overzicht van publicaties van het lectoraat van 2005 t/m 2008 (pdf)

  Uitgelicht project: Sociale Benadering Dementie

  De Sociale Benadering Dementie helpt de behoeften van mensen met dementie en hun naasten beter te begrijpen en in kaart te brengen. Doel is om in het verlengde daarvan de juiste ondersteuning te bieden en hiermee de kwaliteit van leven te verbeteren.

  Programma Social Trials - monitoren, evalueren en leren - ZonMw

  Contactgegevens

  Neem voor meer informatie contact op via:

  T: 06 - 19 27 57 16

  E: marinus.spreen@nhlstenden.com

  Lectoraat