Drs. Anne Rohn

Door haar achtergrond in de orthopedagogiek, eigen onderwijservaringen en inzichten op de Pabo groeide de interesse van Anne Rohn voor het onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen. Als junior onderzoeker bij de lectoraten Duurzame Schoolontwikkeling en Serious Gaming onderzoekt ze de mogelijkheden om een game te ontwikkelen waarmee leerkrachten de leerlingen beter leren begrijpen. Daarnaast werkt Anne mee aan twee onderzoeken binnen het lectoraat Wendbaar Vakmanschap, waarin hybride leeromgevingen binnen het mbo centraal staan.

“Ik heb Orthopedagogiek en Onderwijskunde gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Aansluitend ben ik aan het werk gegaan als orthopedagoog bij Timpaan Onderwijs en hield ik me bezig met diagnostiek en behandeling van leerlingen met dyslexie. Daarnaast heb ik de tweejarige deeltijd-Pabo gedaan en ben ik sinds september 2016 werkzaam bij de NHL als junior onderzoeker in het project De Meester de Baas.” 

“We kijken in dit project naar de mogelijkheid om een game te ontwikkelen waarmee de leerkracht inzicht krijgt in de gedachtegang van de leerling. Deze kennis kan de leerkracht helpen om zijn hoogbegaafde leerlingen beter te begrijpen, zodat hij of zij het onderwijs daar meer op kan afstemmen. Ik heb altijd interesse gehad in het thema hoogbegaafdheid en onderwijs dat aansluit op de behoeften van ieder kind. Dat komt deels voort uit mijn eigen onderwijservaringen, maar ook uit inzichten die ik tijdens de Pabo heb opgedaan.” 

Daarnaast zijn er in oktober twee nieuwe onderzoeken gestart over hybride leren in het mbo. “Het is voor mij nieuwe en interessante thematiek, waarin mbo-instellingen zoekende zijn naar een goede manier om leren en werken samen te brengen in het opleiden tot professionals die zich flexibel kunnen opstellen in diverse werksituaties.”

Realistisch en haalbaar 

“Wat me aanspreek in praktijkgericht onderzoek is dat je je ideeën constant toetst aan de werkelijkheid. Je bent veel in gesprek met de praktijk om te kijken of je aannames kloppen en of je ideeën wenselijk en haalbaar zijn. In ons onderzoek werken we toe naar een product voor het onderwijs, maar het onderwijs werkt net zo goed mee aan de invulling van het onderzoek. We werken met veel verschillende partners, waardoor gewaarborgd wordt dat hetgeen we willen ontwikkelen ook realistisch en haalbaar is.”

Lectoraat