Drs. Annelies Rietdijk

Annelies Rietdijk werkt sinds 1991 als epidemioloog bij GGD Fryslân. Zij doet daar onder andere (epidemiologisch) onderzoek naar de gezondheidssituatie van de Friese bevolking. Binnen Stenden Hogeschool ondersteunt Rietdijk een aantal medewerkers van de opleidingen Sociaal Pedagogische Hulpverlening en Creatieve Therapie bij de uitvoering van onderzoek en SPSS. Ook begeleidt ze Creatieve Therapie-studenten bij hun scriptie. Voor het lectoraat onderzoekt zij het gebruik van energiedrankjes onder scholieren van het voortgezet onderwijs

Lectoraat