Drs. Boudewijn Dijkstra

Waar hij aanvankelijk als docent, kwaliteitsfunctionaris en consultant bij de NHL begon, is Boudewijn Dijkstra inmiddels steeds meer in zijn element als onderzoeker. Binnen de lectoraten Wendbaar Vakmanschap zoekt hij naar relevante ontwerpen waarmee hij de wereld een klein beetje beter maakt.

“Mijn werkzame leven ben ik gestart als business controller bij een grote internetprovider in 1998, de tijd dat internetgebruik sterk in opkomst was. Na terugkeer in mijn geboorteprovincie Fryslân werkte ik voor het Openbaar Ministerie o.a. als adviseur bedrijfsvoering en projectleider. 

Parallel heeft mijn interesse en ontwikkeling in het onderwijsveld ervoor gezorgd dat ik in 2006 de overstap naar het hoger onderwijs heb gemaakt. Sindsdien werk ik bij de NHL Hogeschool. Aanvankelijk als docent van de Welzijnsopleidingen, kwaliteitsfunctionaris, ICT-business consultant en projectcoördinator, maar in toenemende mate als ook onderzoeker.”

Bijdragen aan praktijkgericht onderzoek

“Als docent ben ik verbonden aan de master Digitale Innovatie in Zorg en Welzijn, de minor iHuman - eHealth & eSocialwork en het X-Honours Verkenningsprogramma. In 2008 ben ik gestart met praktijk(gericht) onderzoek verbonden aan het Talmalectoraat voor competentieontwikkeling en ICT in de zorg.  

Tussen 2010 en 2015 ben ik als onderzoeker/senior docent en projectleider betrokken geweest bij de praktijkgerichte onderzoeksprojecten van het lectoraat iHuman - Welzijn Zorg Digitaal, waarbij ik vooral heb mogen bijdragen aan onderzoeksprojecten op het vlak van domotica en Serious Gaming. Vanaf de zomer 2016 ben ik verbonden aan de lectoraten Wendbaar Vakmanschap en Persoonlijk Leiderschap & Innovatiekracht.”

“Het leren en ontwikkelen van talenten in een uitdagende, open leerruimte fascineert me. Ik interesseer me in zowel factoren verbonden aan het individu dat leert, als factoren verbonden aan de sociale context waarin mensen leren. Praktijk(gericht) onderzoek kent als basis een context waarin complexe uitdagingen besloten liggen. Deze uitdagingen aangaan met kenniscreatie en relevante ontwerpen kan zorgen voor positieve impact , waarmee je de wereld een klein beetje beter maakt.”