Drs. Edith de Vries

In het lectoraat Wendbaar Vakmanschap vervult Edith de Vries de rol van facilitator om de onderlinge kennisuitwisseling te bevorderen en de gezamenlijke reflectie op onderzoek te versterken.

Edith studeerde Engelse taal- en letterkunde aan de Universiteit Utrecht met als specialisatie Taalonderwijskunde. Ze is daarna begonnen als docent Engels in het Voortgezet Onderwijs. Na twaalf jaar is Edith overgestapt naar de lerarenopleiding van de NHL. Ze heeft veel gewerkt met niet-formele leergemeenschappen waarin de deelnemers vanuit hun talent een bijdrage leveren aan een gezamenlijk initiatief.