Drs. Erik Zwierenberg

Waarom worden innovaties soms wel succesvol opgepakt en een andere keer niet? Deze vraag houdt onderzoeker Erik Zwierenberg van het lectoraat iHuman voortdurend bezig. Hij hoopt dat zijn onderzoek ervoor zorgt dat professionals en cliënten slimme innovaties adopteren die hen in het dagelijks leven kunnen ondersteunen.

“Ik ben via lts, mts en hts naar post-hbo Bedrijfskunde doorgestroomd. Daarna heb ik tien jaar lang in de telecombranche en vervolgens tien jaar als zelfstandig consultant gewerkt. Nu ben ik ruim drie jaar onderzoeker bij het lectoraat iHuman en directeur van Platform Gezondheid Expertise en Educatiecentrum Friesland (GEEF). Dit samenwerkingsverband van zestien participanten, waaronder NHL Stenden hogeschool, heeft als missie om waarde aan de samenleving toe te voegen op het terrein van wonen, zorg en welzijn. Ons uitgangspunt is daarbij dat senioren en (chronisch) zieken zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen.”  

Met de voeten in de klei

“Mijn eigen belangrijkste onderzoeksterreinen zijn eHealth en domotica innovaties in de zorg en bij ouderen thuis. Het mooie van praktijkgericht onderzoek is dat je met de ‘voeten in de klei’ staat en geconfronteerd wordt met wat wel en wat niet werkt. Je bent bezig met het ‘bewijzen van de theorie’ en de theorie opnieuw ontwikkelen, zodat deze past bij de werkelijkheid. En daarnaast is het fijn bij te dragen aan oplossingen voor problemen die mensen dagelijks raken.”

“In het Huis van het Heden in NHL Stenden hogeschool laten we als GEEF zien hoe je toegankelijk, veilig en comfortabel kan wonen. In deze ingerichte woning zijn onder andere camerabeveiliging, sensoren die licht en gordijnen regelen, beeldtelefoon en personenalarmering te vinden. Onderwijs, ondernemen en onderzoek komen hier prachtig samen.”