Een psychiatrisch patiënt is meer dan zijn of haar aandoening en heeft naast klachten ook krachten. Voor onderzoeker en verpleegkundig specialist Hettie Aardema van GGZ Drenthe is het van groot belang dat de samenleving dit ook ziet. Haar promotieonderzoek is gericht op herstelondersteunende zorg.

Neem contact op

Neem voor meer informatie contact op via e-mail.

“Jarenlang heb ik op een gesloten opname afdeling van de GGZ gewerkt, eerst als verpleegkundige en later ook als teammanager. Als verpleegkundig specialist GGZ heb ik op verschillende plekken als behandelcoördinator gewerkt, zoals de resocialisatie afdeling, zorgprogramma ontwikkelingsstoornissen en langdurige zorg.”

“Nu ben ik hoofdbehandelaar in de generalistische basis GGZ en werk ik ook als opleider voor de VS GGZ binnen GGZ Drenthe. Ik heb altijd affiniteit gehad met mensen die lijden aan een ernstige psychiatrische aandoening. Een psychiatrische patiënt is meer dan zijn of haar aandoening. Het is een individu met krachten naast de klachten. Ik vind het van belang dat de samenleving dit erkent. En bovenal dat de patiënt het zelf zo ziet, en het leven als zinvol ervaart.”

Werken in de context van de praktijk

“De verschillende functies die ik nu heb, maken dat ik echt kan bijdragen aan de kwaliteit van zorg voor mensen met een psychiatrische aandoening. Dit jaar ben ik gestart met een promotietraject dat gericht is op het meten van herstel binnen de Specialistische GGZ en dan specifiek op herstelmeetinstrumenten. Met het onderzoek hoop ik datzelfde te bereiken; bijdragen aan de kwaliteit van zorg. Werken in de context waarbinnen je onderzoeksresultaten de kwaliteit van zorg verbeteren is mooi en heel direct. Tegelijk is het soms uitdagend, want de praktijk is weerbarstig en altijd in beweging.”

Lectoraat