Drs. Johan Kasper

Johan Kasper studeerde Planologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en behaalde een PhD Regionaal Lerende Netwerken aan de Open Universiteit.

Hij werkt als docent en onderzoeker Toerisme en Vrije Tijd aan Stenden Hogeschool en als onderzoeker Scenarioplanning bij het European Tourism Futures Institute. Sinds 2009 is hij verbonden aan ons lectoraat. Hij onderzoekt welke randvoorwaarden relevant zijn voor duurzame kennisdeling en samenwerking tussen partijen op lokaal en regionaal niveau. Hij werkte aan diverse projecten, waaronder Naoberschap 2.0, waar hij projectcoördinator van was. In dit project onderzochten regionale partijen vanuit verschillende werkvelden en vakgebieden gezamenlijk hoe ze duurzaam kunnen samen werken en kennis kunnen delen.

Publicaties