Dr. Jurjen Jansen

Eindgebruikers vormen een essentiële schakel in de informatiebeveiliging. Jurjen Jansen van de onderzoeksgroep Cybersafety onderzoekt in hoeverre en op welke wijze deze schakel versterkt kan worden. Jurjen is in juni 2018 gepromoveerd aan de Open Universiteit op het proefschrift ‘Do you bend or break? Preventing online banking fraud victimization through online resilience’. Zijn promotieonderzoek richtte zich op het versterken van online weerbaarheid van gebruikers van internetbankieren.

“Na Communication Studies aan de Universiteit Twente met als specialisatie New Media, Research & Design heb ik voor de UT onderzoek gedaan naar de elektronische overheid. Sinds 2010 werk ik voor de onderzoeksgroep Cybersafety van NHL Stenden en de Politieacademie, waar ik onderzoek heb gedaan naar jeugd en cybersafety, de aard en omvang van cybercrime onder burgers en de digitale veiligheid van het mkb. Ook begeleid ik studenten aan de Thorbecke Academie bij hun onderzoek. Momenteel werk ik als projectleider aan twee onderzoeksprojecten. De eerste gaat over het preciseren en verbeteren van het kennisniveau van politiemensen aangaande digitale aspecten van politiewerk. De tweede gaat over het verstoren van online aankoopfraude vanuit het buitenland.”

Versterken zwakke schakel

“Mijn belangrijkste onderzoeksonderwerp is de human factor in informatiebeveiliging, en dan specifiek het versterken van de online weerbaarheid van eindgebruikers. Het is een uitdaging om te onderzoeken in hoeverre en op welke wijze we de belangrijke schakel die eindgebruikers vormen in de informatiebeveiliging, kunnen versterken. In 2018 heb ik mijn promotieonderzoek afgerond dat was verbonden aan het Kennisprogramma Veiligheid Digitaal Betalingsverkeer; een samenwerkingsverband tussen de bancaire sector, de Politieacademie en de Nationale Politie. Mijn onderzoek richtte zich, vanuit gedragswetenschappelijk perspectief, op klanten van banken en de veiligheid van het digitaal betalingsverkeer.”

Lectoraat