Drs. Marjolanda Hendriksen

Marjolanda Hendriksen studeerde internationale economie aan de Universiteit van Tilburg en vulde haar opleiding aan met diverse trainingen over organisatieontwikkeling en coaching.

Ze werkt als consultant en docent leiderschap en organisatievraagstukken aan NHL Stenden hogeschool. Sinds 2013 is ze kenniskringlid van het lectoraat Duurzame innovatie in de regionale kenniseconomie. Hendriksen doet onderzoek naar nieuwe organisatievormen en werkwijzen binnen zorg en welzijn. Speciale aandacht heeft ze voor de vraag hoe cliënten, bewoners en burgers betrokken kunnen worden bij veranderingen en welk effect hun betrokkenheid heeft op duurzame resultaten. Hendriksen werkte mee aan diverse projecten, waaronder de Innovatiewerkplaats Kwaliteit van Leefomgeving, waarin kennisinstellingen, zorg- en welzijnsinstellingen en bedrijven gezamenlijk werken aan producten en diensten om de oudere mens beter en langer (gezond) thuis te laten wonen.

Publicaties

  • Hendriksen M. (2015). Dorpszorg Midden Drenthe: Dorpsbewoners aan zet. In: Nieuwsbrief COE HA september 2015.
  • Hendriksen M. &  Veeneman, A. (2015). Eindrapportage Innovatiearrangement ReCoMa-lab. Ede: Het Platform Beroepsonderwijs ( HPBO).  Ter beschikking gesteld aan stuurgroep ReCoMa-lab, (landelijk) beschikbaar voor kennisdeling in het kader van Transfer voor belangstellende Onderwijsinstellingen MBO en HBO.