Bij het lectoraat ben ik vooral werkzaam als procesbegeleider en onderzoeker bij het onderzoeksproject Taalplan Frysk. Daarnaast ben ik betrokken bij verschillende meertaligheidsprojecten in het basis- en voortgezet onderwijs, waaronder Inspirerend Meertalig Onderwijs en GRIP 2.0 Wille en Wolle, Kenne en Kinne.

Afbeelding
nynke_varkevisser_taalgebruik_leren

Contactgegevens

Neem voor meer informatie contact op via telefoon 06 39 30 12 88 of e-mail.

Publicaties

Mijn publicaties hebben betrekking op de kwaliteit van het onderwijs m.b.t. de Friese Taal & Cultuur.

  • Varkevisser, N.A., Walsweer, A.P. & Groen, T. (2019). Taalplan Frysk: Ambysjes wiermeitsje. In R. Jonkman & A. Riemersma (reds.), Rispje en siedzje: Wat bereikt is in de lectoraten Frysk & Meartaligens en Taalgebruik & Leren in de jaren 2010-2018 (pp. 123-129). Leeuwarden: NHL Stenden Hogeschool.
  • Varkevisser, N.A. & Walsweer, A.P. (2018). It is mei sizzen net te dwaan. Rapport Taalplan Frysk. Inventarisatie naar de stand van zaken m.b.t. het (vak) Fries in het primair en voortgezet onderwijs. Leeuwarden: Provinsje Fryslân.
  • Singelsma, J. & Varkevisser, N.A. (2018). CLIL ynspiraasje. Hânrikking om meartaligens in plak te jaan. Ljouwert: NHL Stenden Hogeschool.

Uitgelicht Project: Taalplan Frysk

Taalplan Frysk is een onderzoek naar de kwaliteit van het (vak) Fries op alle scholen in het basis- en voortgezet onderwijs.

http://taalplan.frl
https://interactieindeklas.com/taalplan-frysk/

Afbeelding
taalplan_frysk