Drs. Roelien Bos-Wierda

Binnen het lectoraat Fries en Meertaligheid heeft drs. Roelien Bos-Wierda social media en Communities of Practice als haar focus, met name waar het gaat om informele taalverwerving. Ze doet onderzoek naar de wijze waarop een effectieve meertalige en CLIL-didactiek via een veilig Social Media platform (MySchoolsNetwork) vormgegeven kan worden.

Na haar afstuderen in de Engelse Taal en Letterkunde heeft Roelien Bos-Wierda eerst tien jaar als docente Engels in zowel boven- als onderbouw van het havo/vwo gewerkt. Aansluitend is zij o.a. als vakdidactica Engels gaan werken bij de eerste- en tweedegraadslerarenopleidingen van de NHL Stenden hogeschool. Daarnaast was Roelien voorzitter van de werkgroep die als taak had het competentiegericht onderwijs in de afdeling Talen te ontwikkelen.

Vanuit haar belangstelling voor innovatieve didactieken heeft Roelien zich de afgelopen jaren beziggehouden met de rol die ICT en nieuwe media kunnen spelen in het leerproces van zowel jonge leerlingen als studenten. Samen met Ron Barendsen coördineert zij de activiteiten van het InnovationLab. Dit is een ondersteunende unit binnen NHL Stenden hogeschool, die zich bezig houdt met de praktische implementatie van innovatie en internationalisering binnen het onderwijs.

TEKST STENDEN

Roelien Wierda studeerde af in de Engelse Taal en Letterkunde en was daarna tien jaar docente Engels in de boven- en onderbouw van havo/vwo. Daarna werkte zij als vakdidactica Engels bij de eerste- en tweedegraads lerarenopleidingen van NHL Stenden hogeschool. Tussen 2004 en 2009 was zij betrokken bij het Profed project in Vietnam met beroepsgericht en competentiegestuurd leren en e-learning als belangrijke onderwerpen. Wierda houdt zich bezig met de rol die ICT en nieuwe media kunnen spelen in het leerproces van jonge leerlingen en studenten. Zo focust zij zich binnen het lectoraat op social software en Communities of Practice, gericht op informele taalverwerving. Vanaf 2010 is zij inhoudelijk projectleider van het project MySchoolsNetwork, dat in 2012 het Europese Talenlabel ontving voor het meest innovatieve onderwijsproject.

Vanaf 2010 is zij inhoudelijk projectleider van het project MySchoolsNetwork, dat in 2012 gewaardeerd werd met het Europese Talenlabel voor het meest innovatieve onderwijsproject op het gebied van taal en digitalisering.