Drs. Rommy Schaap

Rommy Schaap werkt sinds 1977 in verschillende managementfuncties voor Stenden Hogeschool. Van 1998 tot 2009 deed zij onderzoek en consultancy voor Stenden Professionals op het gebied van onderwijs, zorg en welzijn. Sinds 2009 is zij docent voor de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening aan Stenden.

Binnen het lectoraat richt zij zich op het snijvlak van onderwijs en jeugdzorg. Op dit moment is zij bezig met haar promotieonderzoek met als centrale vraag: Kan persoonlijke effectiviteit van leerlingen in Rebounds worden bevorderd en vergroot dit de kans op succesvolle terugkeer in het reguliere systeem?

Lectoraat