Afbeelding
Duurzame Innovatie in de Regionale Kenniseconomie

Hoe kunnen beroepsonderwijs en bedrijfsleven samen zorgen voor duurzame vernieuwingen op het gebied van zorg, wonen en toerisme in de regio? Daar doet het lectoraat Duurzame Innovatie in de Regionale Kenniseconomie onderzoek naar. Regionale verbindingen leggen, creatieve combinaties vormen tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven, kennis ontsluiten en duurzame innovatieprocessen ontwikkelen, dat is waar het lectoraat aan werkt. Met als doel: een sterke regionale economie en een solide relatie tussen het onderwijs en het werkveld waarvoor wij opleiden.

Het lectoraat richt zich op de thema's 'de oudere mens die langer thuis blijft wonen' en 'de toerist die langer in de regio komt en blijft'. Hoe kunnen deze doelgroepen bediend worden en welke competenties hebben huidige en toekomstige werknemers daarvoor nodig? 'De regio' kan een gemeente, provincie of streek betekenen, maar ook bijvoorbeeld een wijk. We zijn begonnen in Drenthe, maar werken nu ook aan projecten in Groningen, Osnabrück en binnenkort Friesland.

Projecten

Het lectoraat Duurzame Innovatie in de Regionale Kenniseconomie neemt deel aan diverse projecten. Voorbeelden zijn 'Naoberschap 3.0', waarin we samen met bedrijven uit Drenthe hebben gezocht naar nieuwe vormen van lokale samenwerking, 'Regionale lerende netwerken', waarin we hebben onderzocht hoe netwerken die actief zijn in het Hondsruggebied van elkaar kunnen leren en 'Mensenpark Hoofdstraatlocatie Emmen', waarin we meedenken over de toekomstige invulling van het terrein van het oude DierenPark Emmen. Alleen in 2014 al hebben we 29 projecten (pdf) uitgevoerd. 

Fit&Fun

Gezondheidsorganisaties, onderwijsinstellingen en recreatiebedrijven uit Zuidoost-Drenthe hebben gezamenlijk FitFunvakanties ontwikkeld. Het concept in ontwikkeld in de InnovatieWerkplaats Healthy Lifestyle Hospitality, een spin-off van het dubbellectoraat Duurzame innovatie in de regionale kenniseconomie van NHL Stenden Hogeschool en het Alfa-college.

Fit&Fun video

ReCoMa-Lab

In het Regionaal Comakership Laboratorium (ReCoMa-Lab) werken studenten en docenten van diverse opleidingen van Alfa-college en NHL Stenden samen met regionale bedrijven aan innovatie. Het vraagstuk wordt vanaf het begin door de partners gezamenlijk verkend. Het blijkt een zeer succesvolle formule voor samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven. Deze animatie geeft een inkijk in de formule.

ReCoMa-Lab video

Profielen van Partners

Binnen het Lectoraat Duurzame innovatie in de regionale kenniseconomie is het kennisplatform IK Drenthe Toerisme en Recreatie actief. Het fungeert als draaischijf tussen onderwijs en werkveld. Deze film geeft een inkijk in dit kennisplatform.

Profielen van Partners video

Onderwijs ontwikkelen

Kennisontwikkeling en -overdracht vinden wij erg belangrijk. We zorgen er dan ook voor dat de ervaringen uit ons onderzoek terugkomen in het onderwijs. Zodat werknemers van nu en de toekomst de kennis en vaardigheden in huis hebben om de veranderende doelgroep, de oudere mens, te bedienen. We ontwikkelen opleidingsprogramma's voor studenten en werknemers waarbij werken en leren gecombineerd worden. Dat zijn bijvoorbeeld cursussen op maat voor mensen die nu werken in de zorg of het toerisme. Maar ook als student aan NHL Stenden kun je te maken krijgen met het onderwerp duurzame innovatie in de regionale kenniseconomie, bijvoorbeeld in je colleges. Vind je het een interessant onderwerp? Dan kun je meewerken aan ons onderzoek en de projecten waarbij ons lectoraat betrokken is.

Ebook verdiepende interviews onderwijs (Pdf)

Samenwerking mbo, hbo en bedrijven 

Duurzame Innovatie in de Regionale Kenniseconomie is een zogeheten dubbellectoraat van het ROC Alfa-college (mbo) en NHL Stenden Hogeschool (hbo). Heel belangrijk is ook de inbreng van bedrijven en instellingen uit de regio. In de kenniskring en de innovatieketens waarmee het lectoraat samenwerkt, zitten daarom 70 bedrijven (pdf), 15 gemeentes, 4 provincies, 4 kenniscentra, 15 hoogleraren en 40 mbo- en hbo-docenten (pdf).

Team Kenniskring 

De lector, het hoofd van de kenniskring, is Dr. Ineke Delies. De kenniskring bestaat verder uit docenten van NHL Stenden en het Alfa-college en mensen uit het werkveld.De kenniskring heeft twee standplaatsen, te weten Emmen en Groningen.

Contact kenniskring

Heb je vragen aan de kenniskring of wil je meer informatie? Neem dan contact op met managementassistente wijzigen in: Wilma Tonkens w.tonkens@alfa-college.nl  06-82491477.

Contact

Management-assistente lectoraat Duurzame Innovatie in deRegionale Kenniseconomie: Wilma Tonkens
E: w.tonkens@alfa-college.nl
T: 06-82491477

Groningen
Regiocoördinator: Anna Veeneman
Management-assistente regioteam Groningen: Marjan Mesman
E. cm.jansma@alfa-college.nl
T: 06-30695346

Friesland
Regiocoördinator: Martin Groters
Management-assistente regioteam Friesland: Christina Jansma
E. cm.jansma@alfa-college.nl
T: 06-30695346

Drenthe/Noordoost-Overijssel
Regiocoördinator: Martin Groters
Management-assistente regioteam Drenthe/Noordoost-Overijssel: Christina Jansma
E. cm.jansma@alfa-college.nl
T: 06-30695346

Teamleden