Erwin Landman is PhD candidate en docent-onderzoeker en houdt zich bezig met onderzoek naar de validiteit van n=1-onderzoek in de context van social work. Hij is betrokken bij verschillende projecten waarin deze vorm van onderzoek wordt ingezet, met doelgroepen als thuiswonende ouderen met een vorm van dementie en mensen die vanuit de participatiewet weer aan het werk zijn gegaan.

In zijn onderzoek past Erwin methodologische en statistische inzichten toe, waarbij hij in zijn promotietraject onderzoek doet naar hoe deze methodologie tijdens praktijksituaties in het sociale domein op een zo valide mogelijke manier kan worden ingezet.

Publicaties

Erwin Landman werkte mee aan diverse publicaties over onderzoek naar de validiteit van n=1-onderzoek in de context van social work.

  • Landman, E., Spreen, M. & Bogaerts, S. (in review). Introducing Typicality of Level Change as effect-size in Single Case Research.

  • Nicolay, P.G.T., Boersma, M., & Landman, E. (2019). Duurzame arbeidsrelaties van mensen met een arbeidsbeperking. Lectoraat Weerbaarheid. Leeuwarden: NHL Stenden Hogeschool.

  • Landman, E. (2017). Handleiding n=1-Tool voor Systemisch n=1.  Leeuwarden: NHL Stenden Hogeschool. 

Uitgelicht Project: n=1-Tool voor statistische analyse van systemisch n=1-onderzoek

Deze tool is speciaal ontwikkeld voor analyse van systemische n=1-data: met netwerkleden als multi-raters van gedrag kunnen effectmaten worden uitgerekend om een inschatting te maken van de waarschijnlijkheid van de verandering en overeenstemming tussen de observatoren, en kunnen plaatjes worden gemaakt van die ontwikkeling.

Lectoraat

Afbeelding
erwin-landman