Floris de Jonge

Floris de Jonge is opgeleid als kunst- en cultuurwetenschapper aan de Rijksuniversiteit Groningen en grafisch vormgever aan Academie Minerva. Binnen de kenniskring Ruimte voor Dialoog deed hij onderzoek aan de hand van netwerkvisualisaties naar de wijze waarop communicatie over kunstuitingen op sociale media vorm krijgt. Binnen het lectoraat Vitale Vakdidactiek gaat hij zich bezighouden met het ontwikkelen van een effectieve didactiek om binnen het artistieke of art-based onderzoek op een beeldende manier informatie te genereren, te verzamelen, te analyseren en daarover te rapporteren. Daarnaast is hij docent Kunst- en Cultuurgeschiedenis bij de opleiding Docent Beeldende Kunst en Vormgeving van NHL Stenden Hogeschool, begeleidt hij studentleraren bij hun (afstudeer)onderzoek, verzorgt vormgevingsvakken en is geïnteresseerd in de didactische toepassing van digitale leermiddelen.