Hanneke Neuteboom

Hanneke Neuteboom is al meer dan 20 jaar werkzaam bij het Alfa-college. Ze is begonnen als docent Engels bij de VAVO en daarna als NT2-docent bij Educatie. Als NT-2 en Vaktaal-coördinator heeft ze verschillende trajecten vormgegeven en uitgevoerd ter voorbereiding op een vervolgopleiding of arbeidsmarkt.

Vervolgens heeft Hanneke bij de Dienst O&K gewerkt als onderwijsadviseur voor AKA (nu Entree) en Bouwkunde. Ook toen al lag de focus op ontwikkelen en leren. De vervolgstap naar P&O-LONT-academie was dan ook een hele logische. Vanuit deze invalshoek onderzoekt Hanneke het leren en ontwikkelen in multidisciplinaire teams. Hoe kunnen we dit leren stimuleren en zichtbaar maken? Met onderzoek naar leren en kennisdeling in publiek private samenwerkingsverbanden hoopt zij hieraan een bijdrage te leveren.