Hospitality Studies

Gastvrijheid is de beleving die ontstaat als iemand zich gastvrij behandeld voelt. Als bedrijf, persoon of volk kan je meerwaarde creëren door je gastvrij naar anderen te gedragen. Dat kan op allerlei manieren. Bijvoorbeeld door vriendelijk, hartelijk en geïnteresseerd te zijn. We denken bij gastvrijheid al gauw aan de hotelbranche of horeca maar het onderzoek van het lectoraat Hospitality Studies gaat verder dan gastvrijheid als commerciële activiteit. Wij onderzoeken gastvrijheid in de breedste zin van het woord.

Werkveld en onderwijs

Bij ons onderzoek werken wij samen met bedrijven en instellingen. We doen ook onderzoek op verzoek van hen. Een belangrijke taak van het lectoraat Hospitality Studies is het bijdragen aan het onderwijs van de Stenden Hotel Management School. Dat doen we door mee te werken aan de onderwijsprogramma's, studenten bij te staan bij hun onderzoek, en casussen aan te leveren voor Probleem Gestuurd Onderwijs.

Studeer jij aan NHL Stenden Hogeschool en vind je hospitality een interessant onderwerp? Dan kan je meewerken aan ons onderzoek. Wij vragen geregeld studenten om ons bij projecten te helpen

Team Kenniskring

De lector, het hoofd van de kenniskring, is Prof. Conrad Lashley. De kenniskring bestaat verder uit Michael Chibili, senior Lecturer aan NHL Stenden en Dr. Bill Rowson, senior Lecturer in Operations Management aan NHL Stenden.

Contact

NHL Stenden Hogeschool
Stenden Hotel Management School
Postbus 1298

Rengerslaan 8-10
8900 CG Leeuwarden

Office Manager ESR/Bureau Academisering: Sonja Schuil
E: sonja.schuil@nhlstenden.com
T: (06) 19 28 13 29

NHL Stenden AIHR - Academy of International Hospitality Research