Inge Elferink

Inge Elferink is lerarenopleider, vakdidacticus Frans, francofiel en erg geïnteresseerd in de ontwikkeling van mensen in het algemeen, en van leerlingen en leraren in het bijzonder. Vragen die haar fascineren zijn: hoe staat het momenteel met de motivatie van leerlingen voor Frans in de onderbouw?, kunnen leraren iets doen om de motivatie van hun leerlingen te verhogen?, hoe vertalen leraren de inzichten verkregen uit wetenschappelijk onderzoek praktisch naar hun eigen lespraktijk?

Op weg naar meer motiverend talenonderwijs heeft ze samen met collega Matthias Mitzschke een professionele leergemeenschap (PLG) voor leraren Frans en Duits opgericht. Het belangrijkste doel van deze PLG was om op basis van wetenschappelijke inzichten en recente ontwikkelingen binnen het vreemdetalenonderwijs de motivatie van leerlingen te verhogen. Deelnemende leraren hebben op basis van literatuur, input van vakdidactici en vooral op basis van geanimeerde discussies met elkaar in hun lessen de productieve vaardigheden (spreken, gesprekken voeren en schrijven) meer centraal gesteld en complexe, uitdagende taken ontwikkeld om een nieuw hoofdstuk of nieuwe periode mee te starten. Flankerend aan de PLG doet ze promotieonderzoek omdat ze graag beter wil begrijpen hoe het professionele leren van ervaren leraren Frans en de motivatie van hun leerlingen zich ontwikkelen.