Afbeelding
International Hospitality Management Ad Vt lwd emmen

Innovation in Hospitality

De hospitality branche vormt een steeds belangrijkere bron van inkomsten voor landen, regio's en steden en zorgt voor veel werkgelegenheid. Gastvrijheid is dan ook hét instrument voor de toekomst. Maar de sector is onderhevig aan veranderingen. Oude waarden verdwijnen en zowel klanten als werknemers verwachten steeds meer kwaliteit en diversiteit. Om in te kunnen spelen op deze wensen is inzicht in de toekomst essentieel.

Het lectoraat Innovation in Hospitality doet praktijkgericht onderzoek dat bedrijven uit de gastvrijheidssector helpt bij het bepalen van beleid en doorvoeren van vernieuwingen. Waar ligt de toekomst van gastvrijheid? Dat is de kernvraag in het onderzoek van het lectoraat Innovation in Hospitality.

Onderwijs

Het onderzoek van het lectoraat Innovation in Hospitality is ook van grote betekenis voor de NHL Stenden Hogeschool, in het bijzonder voor de studenten en docenten aan de Hogere Hotelschool. Veel van wat het lectoraat doet, zie je terug in het onderwijsprogramma. Studeer je aan NHL Stenden en vind je vernieuwingen in de gastvrijheidssector een interessant onderwerp? Dan kan je meewerken aan ons onderzoek. Wij vragen geregeld studenten om ons te helpen bij onderzoeksprojecten.

Netwerk

Wij beschikken over een uitgebreid netwerk dat met ons meedenkt: mensen van bedrijven uit de service-industrie, deskundigen op het gebied van hospitality en collega-onderzoekers. Een paar voorbeelden van onze partners: Centre of Expertise for Leisure, Tourism & Hospitality (CELTH), Association for Hospitality (Gastvrijheidsgilde), Small Business Institute (SBI, Verenigde Staten) en Council for Hospitality Management Education (CHME).

Contact

NHL Stenden Hogeschool
Stenden Hotel Management School
Postbus 1298
Rengerslaan 8-10
8900 CG Leeuwarden

Secretaresse lectoraat Innovation in Hospitality : Regina van der Meer
E: regina.van.der.meer@nhlstenden.com
T: (06) 15 31 97 09

Office Manager ESR/Bureau Academisering: Sonja Schuil
E: sonja.schuil@nhlstenden.com
T: (06) 19 28 13 29

NHL Stenden AIHR - Academy of International Hospitality Research