Afbeelding
Internationalisation of Higher Education

Onze samenleving oriënteert zich steeds meer op het buitenland. We doen zaken ver over onze landgrenzen heen, maken internationale afspraken en leren en werken in het buitenland – en het buitenland hier. Internationalisering is daarom voor het (hoger) onderwijs van groot belang. Want wie straks in deze internationale samenleving goed beslagen ten ijs de arbeidsmarkt op wil, moet leren denken en doen als wereldburger.

Het lectoraat Internationalisation of Higher Education doet onderzoek met als doel: meer kennis over hoe het hoger onderwijs studenten op een  internationale rol kan voorbereiden

Onderwijs

We zijn er niet met het toevoegen van een internationale component aan ons bestaande onderwijsaanbod. En ook mogelijk maken dat studenten (een deel van) hun studie in het buitenland doen, is niet genoeg. Internationalisering moet terugkomen in elk onderdeel van het onderwijsprogramma. Je moet als student weten hoe men in andere landen werkt en zaken doet, je moet andere talen leren spreken en om leren gaan met mensen uit een andere cultuur. De rol van de hogeschool is om een omgeving te creëren waarin jij deze internationale houding en dit bewustzijn opdoet. Zodat jij als toekomstige werknemer straks optimaal gebruik kan maken van de positieve gevolgen van internationalisering.

Vind je internationalisering van het hoger onderwijs een interessant onderwerp? Dan kan je misschien wel meewerken aan ons onderzoek. Wij vragen geregeld studenten om te helpen bij onze projecten.

Publicatie

Adviesraad

Om ons onderzoek goed te kunnen doen, krijgen we advies van experts op het gebied van internationalisering. Ze zijn verenigd in een adviesraad: de Internationalisation Advisory Board. De leden hebben kennis en ervaring op allerlei vakgebieden en komen uit alle delen van de wereld. Het zijn ervaren professionals met een krachtige visie op de totstandkoming van internationalisering van het onderwijs.

Team Kenniskring

De lector, het hoofd van de kenniskring, is Dr. Robert J. Coelen. De kenniskring bestaat uit een groot aantal medewerkers van NHL Stenden Hogeschool en andere onderwijsinstellingen. Het onderzoek dat zij doen voor het lectoraat Internationalisation of Higher Education maak vaak deel uit van hun reguliere werk. De leden zijn van tijd tot tijd actief, afhankelijk van hun onderzoeksbehoeften. De kenniskringleden vormen een brug naar geïnteresseerde studenten.

Contact

NHL Stenden Hogeschool
Onderzoeksgroep Innovation in Higher Education
Postbus 1298

Rengerslaan 8-10
8900 CG Leeuwarden

Lector: Dhr. R.J. Coelen
E: robert.coelen@nhlstenden.com
T: 058 244 19 52

Office Manager ESR/Bureau Academisering: Sonja Schuil
E: sonja.schuil@nhlstenden.com
T: 06 19 28 13 29

Teamleden

 • Drs. Dymphi van der Hoeven

 • Drs. Roelien Bos-Wierda

 • Maria Angeles Sanchez Carrascal

 • Aleksandra Kovač

 • Anja Brandsma

 • Anne Keizer

 • Caroline de Vries

 • Diana Leigh

 • Ellen Maaskant

 • Inze Meurs

 • Jellina Timmer

 • Jet van der heide

 • Joèlle Hietbrink

 • Marcel Haagsma

 • Margriet ter Horst

 • Marjolein van der Moolen

 • Marlies Bockenhauer

 • Peter Elting

 • Ron Barendsen

 • Sirpa Holmström

 • Therry Heynemann

 • Tialda Dijkstra

 • Uilkje Lageveen

 • Wayne Johnson