Francine Behnen

Het bevorderen van interactie in leerprocessen met behulp van beschikbare technologie is het belangrijkste onderzoeksonderwerp van onderwijskundige en onderzoeker Francine Behnen. Ze past haar onderzoeksresultaten direct toe in haar eigen lessen als docent Beroepsvoorbereiding lerarenopleiding exacte vakken.

“Mijn onderzoek bij het lectoraat Wendbaar Vakmanschap is gericht op het bevorderen van interactie van leerprocessen met behulp van technologie. Leerprocessen fascineren mij. Toen ik zelf nog leerling was, vroeg ik me af hoe het kon dat de ene docent de klas 'in de vingers' had en een andere docent dezelfde klas niet kon inspireren. Als docent biologie wilde ik mijn leerlingen ook ‘in de vingers’ hebben. Dat lukte vaak, maar ik kreeg sterk de indruk dat leerlingen nog veel meer konden dan ik te zien kreeg.” 

“Tijdens de opleiding Onderwijskunde kwam ik in aanraking met andere manieren van denken over onderwijs en de mogelijkheden die de huidige technologie ons daarin biedt. Indertijd was de overtuiging van mijn leermeesters dat docenten zelf wel in staat zouden zijn om ict in hun didactiek te integreren. Ruim vijftien jaar later moeten we toegeven dat dit lang niet altijd lukt. Integratie van ict in de onderwijspraktijk vergt meer dan het veranderen van een onderwijsmiddel. Het doet ook wat met de organisatie van het leerproces en de interactie tussen leerlingen met docent, leerlingen onderling en leerlingen met experts buiten de school.”

Veranderende onderzoekssituatie 

“Bij praktijkgericht onderzoek staat onderzoek ten dienste van het ontwikkelen van de praktijk. Samen met docenten onderzoek ik wat zij tegenkomen en hoe zij veranderingen in hun lespraktijk kunnen aanbrengen. Onderzoekstechnisch is dit lastig, omdat de onderzoekssituatie hierdoor continu verandert. Maar ik zou niet anders willen. Het leuke is dat ik de resultaten van het onderzoek direct kan toepassen in mijn eigen lessen en bij de begeleiding van studenten en collega's.”