Janneke Eising

Janneke Eising was docente Frans, trainer/adviseur en lerarenopleider, en is inmiddels werkzaam aan ITEss (International Teacher Education secondary school), de internationale lerarenopleiding van NHL Stenden Hogeschool. Van jongs af aan is ze gefascineerd door talen, andere culturen en leren en opleiden in de brede zin van het woord. Inmiddels komen al deze zaken in haar werk samen: wat maakt dat leerlingen leren?, wat vraagt dat van het onderwijs?, wat vraagt dat van de leraar?, hoe leiden we als lerarenopleiding studentleraren op tot goede leraren?
De laatste decennia staat zowel in het Nederlandse als in het internationale onderwijs formative assessment in de belangstelling als middel om het leerrendement van leerlingen te vergroten. In het kader van het lectoraat Vitale Vakdidactiek wil ze onderzoeken hoe studentleraren in ITESS zo goed mogelijk kunnen worden voorbereid op het succesvol inzetten van formative assessment in de praktijk van het internationale onderwijs. Op deze manier hoopt ze bij te dragen aan de ontwikkeling van leerlingen en studentleraren.