Joke van Balen

Joke van Balen is ruim 14 jaar werkzaam als lerarenopleider Nederlands aan de tweedegraads Lerarenopleiding van de NHL Stenden Hogeschool. Daarvoor heeft ze gedurende zes jaar Nederlands en CKV gegeven in het voortgezet onderwijs. De afgelopen jaren heeft ze aan meerdere methodes meegewerkt die gericht zijn op het opleiden van leraren: Praktijkboek voor leraren (2014), Basisboek voor Literatuur (2009), Wat zou jij doen? (2009). Ook heeft ze aan verschillende projecten deelgenomen, onder andere een vierjarig traject gericht op Lesson study (2014-2018) in samenwerking met de RUG, en een driejarig traject over de implementatie van doorlopende leerlijnen taal en rekenen in opdracht van SLO. In 2017 is ze gestart met een promotieonderzoek naar de vraag hoe leraren Nederlands binnen hun vakonderwijs ruimte kunnen maken voor het verschijnen van subjectiviteit bij hun leerlingen.