Jolanda Verhoef, MA

Binnen het lectoraat Meertaligheid en Geletterdheid doe ik praktijkgericht onderzoek naar de filosofische, meertalige dialoog als burgerschapsinstrument. Daarnaast ben ik betrokken bij verschillende meertaligheidsprojecten, waaronder Inspirerend Meertalig Onderwijs, het onderzoeksproject Taalplan Frysk en Proeftuin Meertaligheid.

“De dialoog overbrugt de cognitieve en culturele ruimte tussen de volwassene en het kind, tussen kinderen onderling, tussen maatschappij en individu, tussen wat een kind weet en begrijpt en wat het moet weten en begrijpen.”

Alexander, 2008

Publicaties

In 2019 heb ik de LC Award gewonnen voor mijn onderzoek naar de filosofische dialoog als burgerschapsinstrument, waarbij de ‘Denkmat’ is ontwikkeld.

  • Leeuwarder Courant Editie Zuid, pag. 10 (28-05-2019) Meer denkreizen in het onderwijs
  • Leeuwarder Courant Editie Zuid, pag. 2 (13-06-2019) Verkiezing ‘LC Awards’ nog een lastige klus
     

Uitgelicht Project: Inspirerend Meertalig Onderwijs

Bij dit project wordt samen met de onderwijspraktijk gewerkt aan inspirerend meertalig onderwijs.

https://www.inspirerendmeertaligonderwijs.nl/

inspirerend_meertalig