Leadership and Change Management

Eén ding is zeker: organisaties veranderen continu. Net als de maatschappij waar ze onderdeel van zijn. Eigenlijk is een organisatie deels een weerspiegeling van de samenleving. En ook het leidinggeven aan organisaties ontwikkelt zich steeds verder. Een uitdaging voor het lectoraat Leadership and Change Management dat onderzoek doet naar leiderschap bij organisatieveranderingen.

Menselijke aanpak

Leidinggeven aan veranderingen binnen organisaties zou veel meer van binnenuit, in plaats van van bovenaf moeten komen. Naast doelen en resultaten moeten we ons richten op een meer mensgerichte manier van leidinggeven. Bij ons onderzoek kijken we daarom niet alleen naar de vorm maar ook naar de inhoud, de normen en waarden en zingeving van mensen. De lector en kenniskringleden publiceren regelmatig over onder andere vriendschap, welzijn, morele en ethische afwegingen en persoonlijk leiderschap in organisaties.

Onderzoek en praktijk

Met ons onderzoek proberen we kennis en inzicht te krijgen. Maar we willen leiderschap en organisatieveranderingen ook in de praktijk ondersteunen. We zetten onderzoek daarom ook in als reflectie- en leerinstrument. Deze aanpak heeft lector Anthonio beschreven als Reflectief Longitudinaal Onderzoek (pdf).

Organisaties moeten regelmatig tevredenheidsonderzoek doen. De kenniskring bedacht een manier waarmee je makkelijker gegevens kunt verzamelen voor dit onderzoek. Organisaties zijn hier heel positief over. Net als promovendi, die deze aanpak kunnen gebruiken bij hun promotieonderzoek.

Bekijk een overzicht van projecten (pdf) van de kenniskringleden.

Relatie met het onderwijs

Leadership and Change Management is verbonden met de Onderzoeksgroep Ondernemen en aan de Masteropleiding Learning and Innovation van NHL Stenden Hogeschool. Het lectoraat heeft een breed netwerk dat bestaat uit hogescholen in Noord Nederland, de Rijksuniversiteit Groningen, de Vrije Universiteit te Amsterdam en de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht.

Team Kenniskring

De lector, het hoofd van de kenniskring, is Dr. Gabriël Anthonio. De kenniskring bestaat verder onder andere uit medewerkers en docenten van NHL Stenden. Alle kenniskringleden doen onderzoek, geven onderwijs, verzorgen trainingen, wisselen kennis uit, bezoeken congressen en werken aan hun eigen ontwikkeling.

Contact

Henmar Moesker
Academie Thorbecke
Postbus 1298
Rengerslaan 8-10
8900 CG Leeuwarden