NATALIE

Looptijd: 2018-2021

Websitewww.maaknataliecompleet.nl
Projectleider: Bard Wartena

Projectpartners

  • Lable (lable.nl)
  • De Zorgspecialist
  • Alzheimer Nederland
  • Hanzehogeschool
  • UMCG
  • TU Delft

Project NATALIE (Need Articulation Through Autonomy-Loss In Elderly) is een driejarig ZonMw-project, gericht op mensen met beginnende dementie en hun (in)formele verzorgers. Het onderzoek richt zich op het genereren van fundamentele maar toepasbare kennis voor het ontwerpen van eHealth-technologie om belemmeringen in de dialoog tussen patiënten en (in)formele zorgverleners te overwinnen.

Open communicatie over de uitdagingen van het leven met dementie en het accuraat verwoorden van wensen en behoeften is cruciaal om iemands autonomie te respecteren in het hele ondersteuningsproces. Het niet accepteren van dementie en schaamte belemmert patiënten echter over hun ziekte te praten, wat een patiëntgerichte zorgaanpak en de autonomie van de patiënt in gevaar brengt.

De onderzoeksactiviteiten zijn een samenhangende combinatie van reguliere onderzoeksmethoden (literatuurstudie, effect-evaluatie) met een zogenaamde research-through-design opzet: samen met softwarebedrijf Lable en zorginstelling De ZorgSpecialist en natuurlijk de doelgroep worden verschillende prototypen ontworpen en uitgeprobeerd. De prototypen hebben vooral tot doel om theoretische principes te toetsen, zodat inzichten hieruit het te ontwikkelen theoretische raamwerk verder kunnen uitbreiden en verfijnen.

Dit raamwerk (inmiddels met Balancing Autonomy Resonating Design-Framework als werktitel) is het voornaamste product van dit project en beschrijft de ontwerpprincipes en methodologische procedures die richting geven aan het ontwerp van deze toepassingen voor deze doelgroep.