Materiaal meertalig onderwijs

  • Toolbox met 70 meertalige activiteiten voor het basisonderwijs (focus middenbouw): Meer Kansen Met Meertaligheid (3M) 
  •  Toolbox met 18 meertalige activiteiten voor het basisonderwijs (focus bovenbouw): Talen4all
  •  Toolbox met 12 meertalige activiteiten voor de onderbouw van het voorgezet onderwijs: HoliFrysk project
  •  Reeks inspirerend materiaal en projecten voor meertalig onderwijs: Ynspirearjend Meartalich Underwiis (YMU)
  •  App voor het verhogen van taalbewustzijn bij kinderen tussen 8 en 12 jaar: Talen4all
  •  Digitaal en interactief leerplatform voor leerlingen in groepen 5 en 6 met meertalig materiaal (rond het thema natuur en techniek) in zes talen (Nederlands, Fries, Engels, Tigrinya, Arabisch en Pools): Meer Kansen Met Meertaligheid (3M)
  •  over de implementatie van het holistisch model voor meertaligheid in het onderwijs op een van de projectscholen. Film