talige-diversiteit-in-het-onderwijs

OPROEP TOT BIJDRAGEN / CALL FOR PAPERS

Onlinecongres: Talige diversiteit in het onderwijs
Vrijdag 29 januari 2021

Heb je zin om te brainstormen over het onderwijs? Wil je meer weten over talige diversiteit in het onderwijs, of wil je je kennis hierover delen? Dan ben je op 29 januari 2021 van harte welkom op het onlinecongres Talige Diversiteit in het Onderwijs (TaDivO) - een meertalige dag met veel inspiratiesessies en mogelijkheden voor (online) uitwisseling.

Onderwerp

Onze klassen worden steeds diverser – van het voorschools tot het hoger onderwijs zijn de gevolgen van de globalisering en groeiende mobiliteit te zien en te horen. Talige diversiteit beperkt zich niet tot leerlingen die tweetalig worden opgevoed, of thuis andere talen spreken dan het Nederlands. Leerlingen van de eerste, tweede en derde generatie met een migratieachtergrond, leerlingen die thuis een regionale taal of een streektaal spreken en leerlingen en gezinnen die in meerdere taalregisters met elkaar communiceren maken talige diversiteit tot één van de grootse uitdagingen van de huidige onderwijspraktijk. Hoe kunnen leerkrachten omgaan met deze talige diversiteit? Meertaligheid wordt enerzijds gewaardeerd, en als een meerwaarde in de maatschappij gezien. Jongeren worden aangemoedigd om vreemde talen te leren en - als het kan -, te oefenen thuis, met vrienden en op vakantie. Anderzijds wordt de dagelijkse talige en culturele diversiteit van vele jongeren en hun ouders soms nog steeds als een obstakel voor schoolsucces beschouwd. Welke nieuwe ontwikkelingen op het gebied van diversiteit in het onderwijs, van het jonge kind tot de student in het hoger onderwijs, zijn bekend? Kennis en ideeën hierover willen wij op 29 januari met elkaar delen.

Indienen van voorstellen

Met dit onlinecongres sluiten wij het NRO Comenius project “Gelijke Kansen met Meertalige Pabo’s” af. Naast twee keynotes, een bijdrage over het project en een afsluitende paneldiscussie, organiseren wij in de middag parallelle sessies waarin wij graag bijdragen over de onderstaande onderwerpen verwelkomen:

 • Inclusief meertalig onderwijs – de didactiek van meertaligheid
 • Inspirerend meertalig onderwijs
 • CLIL, vvto, twee- en drietalig onderwijs
 • Talige diversiteit in de lerarenopleidingen
 • Socio-affectieve factoren rondom meertaligheid
 • Taalontwikkeling en meertaligheid
 • Ouderbetrokkenheid
 • Streek- en buurtaalonderwijs
 • Meertaligheid en TOS
 • Cognitie en meertaligheid - het meertalige brein
 • Talige diversiteit en (wereld)burgerschap
 • (Taal)onderwijs op afstand – gevolgen van het coronavirus voor meertalige leerlingen

Voorstellenkunnen worden ingediendvoor:

 1. Workshop – in een workshop wordt door de workshop organisatoren zowel theoretische kennis gedeeld als interactieve activiteiten met de deelnemers uitgevoerd rond een specifiek onderwerp (90 minuten)
 2. Symposium – presentatie van verschillende bijdragen rondom een overkoepelend onderwerp, met inleiding en samenvatting door een voorzitter (90 minuten)
 3. Paper – presentatie over een specifiek onderwerp of project(20 minuten)
 4. Poster– digitale poster over een specifiek onderwerp of project
Postersessie

Indien uw abstract wordt geselecteerd voor de postersessie, ontvangt u een uitnodiging om een pdf-versie van uw poster en een pitch van 1-2 minuten (video of audio) in te dienen. Nadere details over de deadlines voor het indienen van uw poster en pitch en het formaat van de sessie zullen worden gedeeld in de notificatie die op 15 november zal worden verstuurd.

Doelgroep

Lerarenopleiders, leerkrachten en docenten, onderzoekers, studenten, logopedisten, speciaal onderwijs, NT2-professionals, BSO, huiswerkbegeleiding, schoolmaatschappelijk werk, jeugdzorg, beleidsmakers, en ieder ander die de alledaagse meertaligheid waardeert en er meer over wil weten.

Planning

Bijdragen kunnen hier ingediend worden tot en met 30 oktober 2020

Notificatie van acceptatie op 15 november 2020

Online congres op vrijdag 29 januari 2021 van 9:00u tot 17:00u

Programma

9:00 – 10:00:
Keynote 1: Meertaligheid benutten in het onderwijs
Prof. dr. Piet Van Avermaet, Steunpunt Diversiteit, Universiteit Gent
10:00 – 10:45:
Hoe gaan leerkrachten om met meertaligheid? Van de lerarenopleidingen tot de praktijk.

Charlie Robinson-Jones, Mirjam Günther-van der Meij & Joana Duarte – NHL Stenden Hogeschool, NRO Comenius project “Gelijke kansen met meertalige pabo’s”

Catherine van Beuningen – Hogeschool Utrecht & Daniela Polišenská – Hogeschool van Amsterdam

Annemiek Bindels – St. Jozefschool in Heerenveen

Albertina Soepboer – Impulse Leeuwarden

10:45 – 11:15: Postersessie

11:15 – 11:30: Koffiepauze

11:30 – 13:00: Parallelsessies 1

13:00 – 14:00: Lunchpauze

14:00 – 14.45:

Keynote 2: Meertaligheid in context – hoe kan meertaligheid via een internationaal online leerplatform worden gestimuleerd?
Roelien Wierda & Ron Barendsen, InnovationLab, NHL Stenden Hogeschool

14:45 – 16:15: Parallelsessies 2

16:15 – 16:30: Koffiepauze

16:30 – 17:30: Op weg naar de meertalige school – afsluitende paneldiscussie met:

- Wendy Dijkstra, Pabo-studente, NHL Stenden Hogeschool

- Piet Van Avermaet, directeur Steunpunt Diversiteit, Universiteit Gent

- Jantine Kuijpers, directeur Academie Primair Onderwijs, NHL Stenden Hogeschool 

- Catherine van Beuningen, senior onderzoeker, lectoraat Meertaligheid en Onderwijs, Hogeschool Utrecht

- Elina Sipma, directeur Sint Paulusschool, Bisschop Müller Stichting

- Albert Helder, directeurbestuurder Stichting Proloog

Aanmelding en/of voorstel indienen

Organisatieteam

Prof. Dr. Joana da Silveira Duarte, Dr. Mirjam Günther-van der Meij en  Dr. Albert Walsweer Lectoraat Meertaligheid & Geletterdheid, NHL Stenden Hogeschool

In samenwerking met de Campus Fryslân van de Rijksuniversiteit Groningen en het InnovationLab van de NHL Stenden Hogeschool