Sustainable Educational Concepts in Higher Education

Het lectoraat ‘Sustainable Educational Concepts in Higher Education’ onderzoekt hoe Problem Based Learning (PBL), ofwel Probleem Gestuurd Onderwijs (PGO), toegepast kan worden in het hbo-onderwijs, binnen de context van ‘design thinking’.

NHL Stenden Hogeschool past al 25 jaar PGO toe binnen haar onderwijs en werkt met dit lectoraat aan de doorontwikkeling, kwaliteit en toekomstgerichtheid van dit onderwijsconcept, waarbij de uitgangspunten van design thinking richting geven. Het gaat hierbij om verdieping, vernieuwing en professionalisering, om zo duurzaam en toekomstgericht onderwijs te blijven ontwikkelen.

We onderzoeken de effectiviteit van PGO dat toegepast wordt binnen de opleidingen van NHL Stenden. Concreet betekent dit dat we onderzoeken of en hoe met dit concept de onderwijsdoelen behaald worden en in welke richting het concept zich moet ontwikkelen om duurzaam (sustainable) onderwijs aan te blijven bieden. 

Wat willen we bereiken met PGO?

De vragen die gesteld worden, gaan over wat docenten, tutoren en managers willen bereiken met Probleem Gestuurd Onderwijs. Welke doelen heeft men daarbij voor ogen? En, weet men vervolgens of deze doelen worden bereikt, en waarom wel of waarom niet? Op basis van die kennis kunnen we interventiestudies en effectmetingen uitvoeren.

Onderzoek naar het toegepaste onderwijsconcept

Het lectoraat doet onderzoek naar het toegepaste onderwijsconcept, in het bijzonder binnen de context van NHL Stenden, als instelling voor het hbo. Verder zal het onderzoek zowel binnen Nederland, als daarbuiten, uitgevoerd worden. De internationale studenten en docentenpopulatie maakt ook internationaal onderzoek doen van belang. 

Het lectoraat werkt samen met de opleidingen om relevante onderzoeksgegevens te verzamelen en beschikbaar te stellen voor de opleidingen van NHL Stenden.

Team

De lector is Dr. Gerry Geitz. De kenniskring bestaat verder uit docenten/tutoren, managers en onderwijskundig adviseurs. Daarnaast zoekt het lectoraat uitdrukkelijk de samenwerking met andere instellingen voor hoger onderwijs in Nederland en daarbuiten. 

De inauguratie van Dr. Gerry Geitz als lector ‘Sustainable PBL Concepts in Higher Education’ vond plaats op 1 december 2016. Bekijk de lectorale rede van de inauguratie.

Contactpersoon inauguratie: Bureau Academisering, Sonja Schuil via e-mailadres lectoraten@stenden.com

NHL Stenden Hogeschool
Onderzoeksgroep Innovation in Higher Education
Verbindingseenheid R&D Onderwijs en Onderzoek
Postbus 1298
Rengerslaan 8
8900 CG Leeuwarden

Lector: dr. Gerry Geitz
E: gerry.geitz@nhlstenden.com
T: 06 55 12 50 71

Office Manager Verbindingseenheid R&D Onderwijs en Onderzoek en Onderzoeksgroep Innovation in Higher Education: Sonja Schuil E: sonja.schuil@nhlstenden.com T: 06 19 28 13 29

Teamleden