Expertisecentrum Werken en leren

In het beroepsonderwijs wordt steeds intensiever samengewerkt met bedrijven en instellingen. In deze samenwerking worden nieuwe leeromgevingen vormgegeven waarin studenten zich kunnen ontwikkelen tot vakmensen. Ook wordt er in deze leeromgevingen ruimte gemaakt voor docenten en werknemers om zich te professionaliseren. Docenten, coaches en werkbegeleiders zoeken in de samenwerking naar manieren om een lerende omgeving te creëren voor mbo-studenten en zichzelf.

In het expertisecentrum zoeken we met de docenten, coaches en werkbegeleiders mee en krijgen we inzicht in de leerwerkomgevingen, het leren en begeleiden door:
• in samenwerkingsverbanden onderzoek te doen naar leer- en begeleidingsprocessen in nieuwe leeromgevingen. Dat wil zeggen, samen vragen expliciteren, ontwerpen en onderzoeken, enzovoort
• advisering van de schoolleiding hoe dit onderzoeksproces bij leraren vorm te geven en te ondersteunen
• onderzoeken van studenten in opleidingsscholen te begeleiden en daarop voort te bouwen
• onderzoek te doen naar de professionalisering van docenten, werkbegeleiders en lerarenopleiders op het gebied van het begeleiden richting vakmanschap en het doen van praktijkgericht onderzoek
• programma van masterclasses en inspiratiebijeenkomsten (in ontwikkeling)
• jaarlijkse bijdragen op landelijke conferenties zoals CVI en Europese conferenties zoals EAPRIL-conferentie

Contact

NHL Stenden Hogeschool
Expertisecentrum Leren & Werken
Associate lector: dr. Marco Mazereeuw
marco.mazereeuw@nhlstenden.com
+31 6 28 30 45 41