Lenneke Sprik heeft een achtergrond in internationale betrekkingen en militair recht. In 2017 promoveerde Lenneke aan de Universiteit van Glasgow in het internationaal recht. Sindsdien heeft Lenneke vooral onderzoek gedaan naar aansprakelijkheidskwesties in militaire operaties en veiligheidssectorhervormingen. Als docent Internationale veiligheid werkte Lenneke voor de Rijksuniversiteit Groningen en de Vrije Universiteit Amsterdam, voordat ze in januari 2022 de overstap maakte naar de opleiding Integrale Veiligheidskunde. Als docent-onderzoeker verzorgt Lenneke binnen deze opleiding onderwijs op het gebied van internationale samenwerking op het gebied van veiligheid, politicologie en sociale veiligheid.  

Afbeelding
Lenneke Sprik

Contactgegevens

Neem voor meer informatie contact op via e-mail.

lennekesprik@nhlstenden.com

Lenneke maakt sinds februari 2023 deel uit van de onderzoeksgroep Cybersafety. Binnen de onderzoeksgroep vervult ze de rol van kennismakelaar voor het project Sprong. Doel van dit project is om een expertisenetwerk digitale weerbaarheid op te bouwen in samenwerking met de Haagse Hogeschool en Saxion. Lenneke zal hier een bijdrage aan leveren door de behoefte op het gebied van digitale weerbaarheid van organisaties in Noord-Nederland in kaart te brengen en de vertaalslag te maken naar onderzoeksvragen en -kansen. 

Digitale veiligheid is een relatief nieuw terrein voor Lenneke. De interesse voor dit onderwerp is in de loop der jaren gegroeid door de zichtbare impact die digitalisering heeft op verschillende (veiligheids)terreinen. Of het gaat om militair- en/of politieoptreden, het bedrijfsleven of persoonlijk gebruik van het internet: de noodzaak om de weerbaarheid van organisaties en individuen te versterken is groot. Een leuke uitdaging om de komende jaren mee aan de slag te gaan. 

Lectoraat