Margreet Frouws-Veerman

Margreet Frouws-Veerman is sinds 2014 werkzaam bij de NHL als docentenopleider Gezondheidszorg en Welzijn en is betrokken bij het lectoraat Wendbaar Vakmanschap.

Na de Nieuwe Lerarenopleiding Gezondheidskunde, Huishoudkunde en Verzorging, Hoger Sociaal Pedagogisch Onderwijs, Gedragswetenschappen aan de Rijksuniversiteit in Groningen en de Master Learning and Innovation, is Margreet zeventien jaar werkzaam geweest in en voor het mbo-onderwijs te Groningen. 

In het mbo-onderwijs is zij onder andere betrokken geweest bij het vormgeven van Loopbaan-leren en het samenwerken op innovatievraagstukken van instellingen uit de regio (Healthy Ageing). Het resultaat was een Innovatie Werkplaats met een integrale aanpak en multidisciplinair opleiden. 

Thema in haar werk is de voorbereiding van professionals op een steeds veranderende wereld; verschillende sociale leerprocessen in de praktijk en de invloed op de wendbaarheid in zijn algemeenheid. Daarbij richtte Margreet zich name op de medewerker, student en leerling. Haar interesse binnen het lectoraat gaat uit naar leerprocessen en waardecreatie van mentoring en kennis ontwikkelen over mentoring als non-formele leervorm.