Mariam Janssen

Mariam Janssen is geboren in Brighton (GB) en woont sinds haar achtste in Nederland. Zij studeerde in 1988 af als Psycholoog en eerstegraads docent Maatschappijleer. Het onderwijs bleef trekken en vanaf 1990 werkt zij als docent aan de Hanzehogeschool.

Daarnaast deed ze de docentenopleiding Dansexpressie aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, de post-HBO opleiding Supervisiekunde aan de Hanzehogeschool en maakte zij uitstapjes als docent naar de Academie Verloskunde Amsterdam/Groningen en SPO.

Sinds september 2013 werkt ze volledig bij de opleiding Voeding en Diëtetiek van de Hanzehogeschool, wat deel uitmaakt van de Academie voor Gezondheidsstudies.

In september 2016 is Mariam lid geworden van het lectoraat Duurzame innovatie in de regionale kenniseconomie. Zij is nog zoekende naar haar rol hierbinnen en hoopt met haar kennis van psychologie en leerbegeleiding en haar jarenlange ervaring als (stage)docent bij de Hanzehogeschool bij te kunnen dragen aan het lectoraat.