Het werken met studenten, het organiseren en uitvoeren van spannende interactieve projecten en leermomenten is de professionele drijfveer van Martin Eenkhoorn. Vandaar dat hij als docent onderzoeker bij het lectoraat Organisations and Social Media diverse innovatieve projecten met studenten op het gebied van online media begeleidt. Mooie voorbeelden hiervan zijn, het project ‘Social media in your life’ en het innovatieve project ‘European Influencers Academy’.

 

Afbeelding
Martin Eenkhoorn

Contactgegevens

Neem voor meer informatie contact op via e-mail.

martin.eenkhoorn@nhlstenden.com

Lectoraat.osm@nhlstenden.com

Na zo’n twintig jaar gewerkt te hebben aan het organiseren van dienstverlening voor bewoners van woningbouwcomplexen, heeft Martin Eenkhoorn in 2009 de stap naar het onderwijs gemaakt. Eerst als docent Engels, later als coördinator managementvaardigheden bij de opleiding Creative Business op NHL Stenden Hogeschool. Bij het lectoraat Organisations and Social Media draagt hij zijn steentje bij door uitdagende en innovatieve (onderzoeks)projecten op het gebied van online media samen met studenten op te zetten.

Het is onze taak om kennis en inzichten uit te diepen, begrijpelijk te maken en te delen.

Projecten

Social media in your life

NHL Stenden opleiding Creative Business & Communication, het Piter Jelles Leeuwarder Lyceum, het lectoraat Organisaties & Sociale Media, Van Hall Larenstein, het online jongerenplatform ‘Suksawat’, en het Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân hebben met dit KIEM project de mogelijkheden

verkend voor de ontwikkeling van een duurzame samenwerking tussen voortgezet onderwijs (VO) en hoger onderwijs (HO) op het gebied van 21st century skills/mediawijsheid.

Doel van het project was het ontwikkelen en uitvoeren van een pilot rondom social media gerelateerde thema’s zoals fake-news, privacy, de rol van digitale influencers (zoals vloggers) en social media gebaseerde business modellen.

Lectoraat